fbpx Vikarbyrå - ja eller nei? Hopp til hovedinnhold

Vikarbyrå - ja eller nei?

To av tre kommuner benytter vikarbyrå. Lisbeth Normann synes det er mye, og er skeptisk. Kommende personalsjef i Bergen kommune synes alternativet er verre.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Den Norske Legeforening har sammen fått utført en meningsmåling blant norske ordførere og rådmenn. Alle er spurt, bortsett fra i Oslo. 31 prosent har svart.

Her kommer det fram at en av tre kommuner ikke benytter vikar- eller bemanningsbyrå i det hele tatt. Flertallet oppgir at de kun bruker det i svært liten grad. I Akershus og Sogn og Fjordane benytter de slike byråer i liten eller noen grad, det gjør også kommuner styrt av Frp.

– At to av tre kommuner bruker slike byrå er mye, og det bekymrer meg at man ikke ser de negative konsekvensene for pasientene, arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen dette vil kunne ha, sier NSF-leder Lisbeth Normann.

 

– NSF er dobbel

– NSF har hatt et vekslende syn på vikarbyråer, minner Christine Jacobsen Skjælaaen om. Hun har skrevet doktorgrad om innleie av sykepleievikarer i norske sykehus, og begynner snart som personalsjef i Byrådsavdeling for helse og inkludering i Bergen kommune.

NSF var imot lovendringen som muliggjorde innleie av sykepleiervikarer i 2000. Men allerede i 2001/2002 inngikk forbundet tariffavtale med ni vikarbyråer. I 2001 oppfordret daværende leder Bente Slaatten medlemmene å søke jobb i vikarbyråer for å få høyere lønn og mer fritid. Dette bidro til et ekstra godt tariffoppgjør for sykepleierne våren 2002, ifølge Skjælaaen.

– Kommunene tar etter sykehusene i bruken av både vikarbyråer og interne vikarpooler. Selvfølgelig kan det være negativt, men hva er alternativet? Hvis de heller tar inn en student eller folk fra gata, kan det være bedre å bruke byrå med fagkompetente sykepleiere, sier hun.

 

Øker eller minker?

To av tre tror bruken av vikar/bemanningsbyråer vil være på samme nivå som i dag fremover, mens en del tror det vil øke og de færreste tror det vil minke.

– Jeg tror ikke det vil minke. Det er en enkel måte å få tak i folk på. Men det er politikerne og arbeidsgivernes ansvar å gjøre noe med at pleie- og omsorgstjenesten er underbemannet, sier Normann.

– Jeg tror faktisk konsekvensene av adeccosaken blir et større behov for vikarbyråer. Når det blir mer orden på overtidsbruk og lange vakter, trengs det flere sykepleiere til å dekke opp vaktene, sier Skjælaaen.

Jeg tror faktisk konsekvensene av adeccosaken blir et større behov for vikarbyråer, sier Christine Jacobsen Skjælaaen.