fbpx Upopulær årsturnus på Sykehuset Østfold Hopp til hovedinnhold

Upopulær årsturnus på Sykehuset Østfold

I sin iver etter å løse problemet med ulovlig overtid ved Sykehuset Østfold, har ledelsen forskrevet løsninger som ikke er avklart med de tillitsvalgte. Årsturnus er et slikt eksempel.

 Ulovlig overtid, doble vakter og brudd på hviletidsbestemmelsene har florert på Sykehuset Østfold. Men etter at Arbeidstilsynet gikk inn og avdekket et høyt antall alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene for hele fjoråret, har ledelsen kastet seg rundt og krevd full stopp for ulovlig overtid ved sykehuset.

 

Blant funnene til Arbeidstilsynet kan nevnes at helsepersonell jobbet 19 timer i døgnet, ansatte jobbet 14 dager i strekk og en av de 19 ansatte som Arbeidstilsynet undersøkte forholdene rundt, hadde en overtidsrekord på 535 timer på ett år. Det har vært hyppig bruk av doble vakter og Arbeidstilsynet kaller bruddene graverende overtredelser.

 

– Det skal ikke herske tvil om at vi ønsker å få slutt på slike brudd, sier HR-direktør Wenche Lyngholm i en pressemelding fra sykehusets kommunikasjonsavdeling.

 

   

Årsturnus

Arbeidstilsynet har gitt sykehuset frist til 15. september med å dokumentere konkrete endringer og tiltak. HR-direktøren ramser opp flere tiltak i pressemeldingen, deriblant innføring av årsturnus for å gi bedre styring av personalressursene.

 

Det faller ikke i god jord hos divisjonstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved medisinsk divisjon samt divisjon for psykisk helsevern, Harald Lund.

 

– Årsturnus har blitt diskutert med tillitsvalgte, men da mer som en årsplan. Årsturnusen er i en idéfase, og det er på ingen som helst måte blitt avklart at årsturnus er turnusplan som NSF er villige til å inngå avtaler med arbeidsgiver på, sier han.

 

Arbeidsgiver er avhengig av en turnusavtale med fagforeningene for å få gjennomført en årsturnus. Sykehuset Østfold ønsker å diskutere videre om årsturnus skal innføres til fredagen, ifølge Lund.

 

– Men vi kan ikke i dag se at dette genererer noen fordeler for våre medlemmer. Erfaringer vi har fått fra andre sykehus tilsier at årsturnus ikke er en god løsning. Men vi ser fordelene ved bruk av en årsplan.

 

– Hva er egentlig en årsturnus?

 

– Godt spørsmål. Slik jeg har forstått, er det en turnus for et helt år som går oppå grunnturnus, og hvor alle ferier og helligdager er inkludert. Men problemet er jo at det hele tiden er fortløpende endringer ved sykehusets organisering, slik at man aldri kan vite behovet for personell et helt år fremover. Det er umulig å ha oversikt så langt fram i tid, sier Lund.

 

   

Vil ta tid

Han tenker at mulige løsninger på ulovlig overtidsbruk er å se på antall stillinger på hver enkelt avdeling og hente lærdom fra andre sykehus.

 

– Sykehuset Østfold har fryktelig mange små stillingsbrøker i tillegg til at vi bruker mye svenske vikarer. Dette må vi også se nærmere på.

 

Et av tiltakene sykehusledelsen har kommet frem til er å gi arbeidstidsbestemmelsene en sentral plass i lederopplæringen, med første berammede kurs i september.

 

– Jeg trodde at man som leder måtte kunne arbeidstidsbestemmelser?

 

– Ja, det burde vært et spørsmål på ansettelsesintervjuet, men vi tillitsvalgte opplever ofte at vi kan mer om dette enn seksjonslederne, sier Lund.

 

– Hvordan skal dere plutselig klare å slutte med all ulovlig overtid?

 

– Vi er ikke kommet så langt ennå, men dette er en praksis som har utviklet seg over flere år, så jeg tipper det vil ta lengre tid enn arbeidsgiver tror å bli kvitt ulovlig overtid. Uansett håper jeg vi kan komme fram til en felles modell for hvordan vi skal løse problemet.

 

Også HR-direktør Lyngholm sier at en god dialog med tillitsvalgte er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet med å hindre lovbrudd.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse