fbpx Får ikke svar om innsatsteam Hopp til hovedinnhold

Får ikke svar om innsatsteam

Hva skjer når sykepleiere på Ahus blir mistenkt for pillesvinn?

Det spørsmålet vil ikke kvalitetssjef Anne Wenche Lindboe svare på.

I Sykepleien 5/2011 skrev vi historien om sykepleier Karin som var mistenkt for pilletyveri. Saken ble anmeldt av arbeidsgiveren Akershus universitetssykehus (Ahus), men henlagt av politiet.

Tillitsvalgte og jurister i Norsk Sykepleierforbund (NSF) var kritiske til hvordan Ahus behandlet sykepleier Karin. Ankepunktet var blant annet at innsatsteamet har gått inn i politiets rolle. Dette teamet er tverrfaglig og skal være opprettet for å bistå ved alvorlige hendelser ved sykehuset, som for eksempel medikamentsvinn.

 

Les Karins historie her

 

Etterlyser mandat

Foretaktstillitsvalgt Kai-Øivind Brenden (bildet) etterlyste i desember 2010 hva som er teamets mandat og rutiner.

«NSF vil måtte vurdere å oppfordre medlemmene til ikke å samarbeide med teamet så lenge dette ikke er avklart, særlig med bakgrunn i de erfaringene vi har med temaet så langt», skrev han i en e-post til ledelsen.

 

Må være kjent for ansatte

Ahus-ledelsen ville ikke uttale seg til Sykepleien om Karins sak spesielt eller innsatsteamets rolle generelt. Tausheten fra Ahus er i strid med Statens helsetilsyns ønsker.

– Vi forventer at arbeidsgiverne har rutiner for hvordan de skal opptre ved mistanke om uregelmessigheter, som for eksempel medisinsvinn, sa fungerende avdelingsdirektør Aud Nordal i Helsetilsynet i april.

Hun presiserte at rutinene må være tydelige og kjent for alle ansatte.

 

– Svikter på individnivå

I juni hadde Brenden fortsatt ikke fått noe svar om mandat eller rutiner.

– Jeg er forundret over at Ahus velger å opprettholde denne uforklarlige tausheten. De fremhever jo teamets arbeid i andre fora. Men han har fått vite at ledergruppen har vedtatt at innsatsteamet skal videreføres.

Brenden mener Ahus gjør mye bra på systemnivå når det gjelder prosedyrer og opplæring om medikamenthåndtering.

– Det er på individnivå det svikter, sier han.

Brenden støtter at ledelsen går inn for å avdekke svinn.

– Men når det er avdekket svinn og enkeltpersoner er mistenkt, mener jeg innsatsteamet må stoppe, uavhengig av om den ansatte skulle vise seg å være skyldig eller ikke. Arbeidsgiver kan ikke gå inn i politiets rolle og drive avhør som om de er etterforskere.

Han er også kritisk til at ansatte skal ha blitt oppfordret til ikke å ha med seg tillitsvalgte til samtaler med arbeidsgiver.

 

Vil ikke bli intervjuet

Sykepleien har gjentatte ganger vært i kontakt med kvalitetssjef Anne Wenche Lindboe, som konsekvent ikke svarer på våre generelle spørsmål om hvordan innsatsteamet arbeider. Hun ber oss sende spørsmål på e-post. Heller ikke dem svarer hun på. Etter purring kommer svar fra kommunikasjonsdirektør Geir Boye Lindhjem, som sier at «vi ikke ønsker ikke å gjøre noe intervju vedrørende innsatsteamet».

Sykepleien tar igjen kontakt med kommunikasjonsdirektøren i håp om å få Lindboe i tale.

– Har ikke en kvalitetssjef på et offentlig sykehus et faglig ansvar for å svare på alminnelige spørsmål fra pressen?

Lindhjem lover å sjekke saken og ta kontakt med Sykepleien. Det har han ennå ikke gjort.

 

Ble meget streng i 2008

Det ligger ikke noe informasjon om innsatsteamet på Ahus sin hjemmeside. Men i 2009 uttalte Lindboe seg til Romerikes Blad. Hun var da konstituert kvalitetssjef. Saken handler om en sykepleier som ble avslørt som morfintyv – på grunn av nye kontrollrutiner. I nettutgaven (rb.no) forteller Lindboe at det fra høsten 2008 ble innført nye og meget strenge kontrollrutiner og prosedyrer ved Ahus.

I rb.no viser hun blant annet til at det er opprettet et eget innsatsteam som kan kontaktes hele døgnet ved svinn av narkotiske legemidler.

Jeg er forundret over at Ahus velger å opprettholde denne uforklarlige tausheten. Kai-Øivind Brenden, foretakstillitsvalgt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse