fbpx 15 DRG-er igjen Hopp til hovedinnhold

15 DRG-er igjen

Fremdeles er det 15 DRG-er som sykehusene ikke får penger for, dersom den polikliniske konsultasjonen utførers av sykepleier i stedet for lege.

2010 fikk Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomslag for sin mangeårige kampsak for at polikliniske konsultasjoner utført av sykepleiere skulle gi rett til refusjon i ISF-systemet (innsatsstyrt finansiering) på lik linje med legekonsultasjoner.

Det ble åpnet for at dette skulle gjelde for enkelte DRG-er (diagnoserelaterte grupper) og flere helsepersonellgrupper.

I 2011 er enda flere DRG-er åpnet for sykepleiere i tillegg til at jordmødre og sykepleiere er blitt likestilt. Men fremdeles gjenstår 15 polikliniske DRG-er som ikke er godkjente for sykepleiere.

Og fremdeles gjør noen særegne aggregeringsregler det slik at flere sykepleierkonsultasjoner for samme pasient på samme dag teller kun som én konsultasjon, men hvis disse utføres av leger, gis det refusjon for flere konsultasjoner.

Dette kommer fram i oppfølgingsrapport nummer to som Analysesenteret har laget på oppdrag fra NSF.

 

Ubegrunnet frykt for økning

Likevel synes NSF-leder Lisbeth Normann at regjeringen fortjener ros.

– Rapporten viser at vi på kort tid har oppnådd en betydelig vekst i sykepleierkonsultasjoner, og bedret registreringen med hensyn til hvem som utfører hva ved sykehusenes poliklinikker. Helseforetakene står nå mye friere til å utnytte sitt samlede helsepersonell til beste for pasienten.

Hun mener at rapporten også viser at frykten for en ukontrollert vekst i poliklinisk aktivitet, som følge av at flere helseprofesjoner gis rett til finansiering for sin selvstendige polikliniske virksomhet, er ubegrunnet.

– Helseforetakene har vist at de evner å håndtere både en faglig og en økonomisk frihet med hensyn til å velge det rette helsepersonell til å utøve spesialisthelsetjenester, sier Normann.

 

NSF vil argumentere

– Hvordan vil NSF presse videre på for å få inn de resterende 15 DRG-ene?

– Vi vil bruke de resultatene som fremkommer i rapporten til å argumentere for at regjeringen trygt kan fjerne de gjenværende restriksjoner med hensyn til hvem som skal få betalt for å utøve spesialisthelsetjenester ved sykehusene fra neste år. Vårt krav vil være at de 15 gjenværende DRGene åpnes for finansiering også når sykepleier står ansvarlig for konsultasjonen.

– Og aggregeringsreglene som ekskluderer polikliniske konsultasjoner når flere konsultasjoner utføres samme dag av andre enn leger?

– De må bort. De er et eksempel på hvordan finansieringsordningen motarbeider et uttrykt ønske om å tilrettelegge for helhetlige og koordinerte spesialisthelsetjenester.

 

I mål i 2012

For 2010 er det beregnet at 33 660 sykepleierkonsultasjoner ikke fikk refusjon, det utgjør 23,7 millioner kroner.

– Hva tenker du om disse tallene?

– I 2010 ble det utført 4,8 millioner polikliniske konsultasjoner innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Å inkludere de resterende få, men prinsipielt viktige sykepleierkonsultasjonene i beregningsgrunnlaget for ISF, ser jeg på som lite risikofylt. En betydelig gevinst av et slikt prinsippvedtak vil være en styrket legitimitet for ISF-ordningen i de kliniske miljøene, noe som er avgjørende for en best mulig registreringspraksis.

– Når er dere i mål?

– Vi mener alt ligger til rette for at dette bør være i mål fra 2012, sier Normann.

Vi mener alt ligger til rette for at dette bør være i mål fra 2012. Lisbeth Normann, NSF-leder.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse