fbpx Forvirring rundt samhandlingsreformen Hopp til hovedinnhold

Forvirring rundt samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen. Ingen vet hva som er vedtatt, men alle er fornøyde med intensjonene. Unntaket er Fremskrittspartiet som venter kaos.

I forbindelse med fylkesårsmøtet 22. og 23. mars inviterte NSF Oslo hovedstadens helsepolitikere til diskusjon om finansieringen av samhandlingsreformen.

Selv om det er stor enighet blant politikerne rundt intensjonene om bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene og bedre pasientflyt, er det bare Arbeiderpartiet som tror at samhandlingsreformen kan settes i gang fra 2012.

 

Rått parti

Flere av politikerne er kritiske til finansieringsordningene som er skissert i samhandlingsreformen. Her legges det opp til at kommunene skal betale fra første dag etter at sykehuset har definert en pasient som medisinsk utskrivingsklar. Videre er det foreslått en såkalt kommunal medfinansiering, hvor 20 prosent av sykehusets kostnader flyttes til kommunene som igjen må betale sykehusene 20 prosent av det hver pasient som legges inn på sykehuset koster.

Nestleder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er svært skeptisk til det nye finansieringssystemet som ikke legger opp til at helsesektoren vil bli tilført økte bevilgninger.

- De enkelte kommunene skal inngå avtaler med sine respektive sykehus. Jeg ser for meg Flisa kommune i forhandlinger med Helse Sørøst. Det blir rått parti, mener Moxnes.

Han minner også om at det er fastlegene som legger inn pasienter, ikke rådmenn eller ordførere.

 

Ikke forberedt

- En forutsetning for at samhandlingsreformen skal fungere, er at kompetansegapet mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten tettes. Det må ikke bli slik at sykehusene skriver ut pasienter som de vurderer som medisinsk ferdigbehandlet til kommuner som mangler nødvendig kompetanse, er bekymringen til Høyrepolitiker Carl Christian Blich.

Han får støtte av Marianne Borgen fra SV:

- Det holder ikke å snakke om intensjoner hvis ikke tilstrekkelig med folk og kompetanse er på plass.

Toril Berge fra Venstre er også skeptisk til å komme med pålegg til kommunene uten å stille spørsmål ved om de er i stand til å løse dem.

- Det har lenge pågått en diskusjon om pasienter i dag skrives ut for tidlig. Antall reinnleggelser på sykehus kan tyde på det.

 

Rett vei

Også Ap-politiker Gro Bratteli Jamholt er usikker på resultatet, men er ikke i tvil om at man er på rett vei.

- Det er viktig å stille spørsmål ved hvordan vi bruker pengene i helsevesenet. For å få til bedre samhandling er det viktig å få på plass et finansieringssystem som gjør at det lønner seg å samhandle.

 

Skrinlegg det hele

- Blir samhandlingsreformen gjennomført vil det føre til kaos på linje med Nav-reformen, mener Fremskrittpartiets Carl I. Hagen.

- Problemet er dagens oppdeling i en økonomi for kommunehelsetjenesten og en for spesialisthelsetjenesten. Det gjør at partene dytter ansvaret for pasientene over på hverandre. Løsningen er å få alt over på Folketrygden. Når personer etter en medisinsk faglig vurdering blir anbefalt en sykehjemsplass skal de få det betalt over Folketrygden. Alle som føder får automatisk barnebidrag og fødselspermisjon, en slik automatikk bør det også være innen helse og omsorg, mener Carl I. Hagen.

 

Les også Slik blir samhandlingsreformen.

Les også Kritikk av finansieringen.

Samhandlingsreformen skal settes i gang fra 2012.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse