fbpx Nei til hpv-vaksine på blå resept Hopp til hovedinnhold

Nei til hpv-vaksine på blå resept

Myndighetene sier nei til hpv-vaksine på blå resept.

Tidligere i høst anbefalte Legemiddelverket å tilby jenter på 14, 15 og 16 år hpv-vaksine på blå resept. Helse- og omsorgsdepartementet er ikke enig.

Før debut

Infeksjon med humant papillomavirus (hpv) kan føre til kreft på livmorhalsen. Viruset overføres ved sex, smitter svært lett og lar seg ikke stoppe av kondom. Men det fins vaksine. For best mulig effekt bør den settes før seksuell debut.

I Norge ble hpv-vaksinen tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009, og tilbys jenter i sjuende klasse. Da er de tolv år. Dette skoleåret får også jenter i åttende tilbudet.

Vaksineprodusentene foreslo at jenter på 14, 15 og 16 år skulle få vaksinen på blå resept. Tanken var å hente inn de jentene som akkurat faller utenfor barnevaksinasjonsprogrammet. Både Sverige og Danmark har ordninger for å fange opp disse jentene. Norge har det ikke.

Setter grenser

- Vi har gjort en ren juridisk vurdering, sier ekspedisjonssjef Jon-Olav Aspås i Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

- Spørsmålet var om det å vaksinere friske jenter faller inn under ordningen med blå resept. Svaret er nei.

Departementets begrunnelse er at det i den aktuelle befolkningsgruppen ikke foreligger alvorlig sykdom eller risikofaktor for alvorlig sykdom, slik regelverket for blå resept krever.

- Men Legemiddelverket anser det å være jente i den aldersgruppen som en risiko?

- Vi mener at en risiko må være mer konkret enn at de er jenter. Ta for eksempel høyt blodtrykk. Her er det satt en grense for hvilke verdier som antas å øke risikoen for helseproblemer i betydelig grad. Man identifiserer personer med en definert risiko, og medisinerer dem.

- For best effekt bør vaksinen settes før seksuell debut, altså før de er utsatt for smitte. Det er ingen mulighet for å plukke ut de jentene som har størst risiko for å utvikle sykdom som følge av hpv-infeksjon?

- Et eller annet sted går det en grense. Vi mener at det ikke er hjemmel for å tilby alle friske jenter på 14, 15 og 16 år hpv-vaksinen på blå resept. Skulle man ønske å gi dem tilbudet, ville det naturlige vært å utvide den ordningen vi allerede har, det vil si å tilby dem vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, sier Jon-Olav Aspås.

Forhindrer sykdom

Seksjonssjef Kristin Helene Svanqvist i Legemiddelverket ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom forebyggende behandling mot blodtrykk og hpv-vaksine på gruppenivå.

- Det er bare satt en grense, påpeker hun.

- Vi vet ikke om for eksempel systolisk trykk på 140 hos en tilsynelatende frisk person er en risikofaktor for å utvikle sykdom. Men vi antar det og medisinerer ut fra et føre var-prinsipp. Derfor mener jeg vi også burde vært føre var når det gjelder jenter og hpv.

Hun minner om at det er snakk om primærforebygging, å forhindre sykdom før den oppstår.

- Og da mener vi det er fornuftig å tilby vaksine til alle unge jenter fordi de har en risiko for å bli smittet av hpv når de begynner å ha sex. Det er ikke mulig å plukke ut jentene med størst risiko. Vår vurdering støtter også Folkehelseinstituttets anbefaling om at det er en helsegevinst i å vaksinere disse jentene.

- Kommer Legemiddelverket til å gjøre noe mer med saken?

- Nei. Vi har ferdigbehandlet saken og forholder oss til departementets avgjørelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

En risiko må være mer konkret enn at de er jenter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse