fbpx - Ikke vær redd Hopp til hovedinnhold

- Ikke vær redd

Mange helsearbeidere sier de har latt være å lese pasientopplysninger de burde ha lest. Årsaken er at de er redde for at de kan oppfattes som "snokere". Det er det ifølge Lisbeth Normann ingen grunn til.

Elektroniske pasientjournaler har gjort informasjon mer tilgjengelig. En ny doktorgrad avslører at innføringen har ført til at enkelte ikke får tilgang til all informasjon som de trenger for å behandle pasientene best mulig. Andre igjen henter ut for lite informasjon fordi de er redd de skal bli oppfattet som "snokere". De frykter at IT- bruken kan spores.

- Jeg mener lovverket er tydelig. Du skal hente ut den informasjonen du trenger for å gjøre jobben din. Hvilken informasjon du trenger er avhengig av hvilken profesjon du tilhører, og hvilke oppgaver du er satt til å utføre, sier Lisbeth Normann.


Snever tilgang

Herbjørn Andresen har nylig disputert. Han gjennomførte en kvantitativ undersøkelse av helsepersonells håndtering av helseopplysninger.

Funnene i doktorgraden viser at helsepersonell opplever at tilgangene til journalene er for snever til at de på en sikker måte kan utføre pålagte oppgaver. Hver fjerde helsearbeider opplevde så sterke begrensninger i tilgangen til opplysninger at det har vært et reelt hinder i arbeidet.


Redsel for "snoking"

Rundt fem prosent av helsearbeiderne sier de minst én gang har latt være å lese opplysninger som de selv mener de burde ha lest. Grunnen til at de ikke har gjort det, er fordi de er redde for at it-bruken kan spores gjennom logging.

Over 75 prosent av de som var bekymret for logging har latt være å lese opplysninger som de uansett ikke hadde konkret behov for, ifølge doktorgraden.


Måtte tas på fersken

Lisbeth Normann er ikke bekymret for at helsepersonell snoker i journaler.

- Alle som har jobbet i helsevesenet har vel opplevd å løpe rundt og lete etter pasientjournaler i papirform rundt omkring på sykehus. Hvis man ønsker å snoke, er det mye lettere med papirjournaler enn elektroniske. Tidligere måtte man ta folk på fersken for å oppdage snoking, sier hun.

- Helsetilsynet gav nylig advarsel til et helsepersonell som letet opp informasjon om naboer og kjente. Dette er en sak som man tidligere ikke ville oppdaget, sier hun.


Ikke vær redd

Normann mener helsepersonell ikke skal være redd for å bli elektronisk sporet i etterkant. Journalsystemene er sikrere i elektronisk for, enn de gamle papirjournalene. De blir oppdatert og er tilgjengelige når man trenger dem. Teknologien gjør at helsepersonell slipper å løpe rundt på sykehus og lete etter journaler. De er tilgjengelige når man trenger dem.

- Det tar alltid litt tid å endre rutiner og prosedyrere. Men helsepersonell som ikke driver med snoking har ingenting å være redd for, mener Normann.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse