fbpx Folkets dom over det offentlige Hopp til hovedinnhold

Folkets dom over det offentlige

Lurer du på hva pasienter og brukere egentlig mener om tjenestene du utfører?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført en innbyggerundersøkelse som gir svar. Nesten 7 000 pasienter og brukere har svart på spørsmål om 23 offentlige tjenester. I dag ble resultatene lagt frem.


Helse og omsorg

I undersøkelsen er helse et eget område med fire underkategorier: Fastlege, legevakt, sykehus og helsestasjon.

Omsorg er også et eget område med fire underkategorier: Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, aldershjem/omsorgsbolig og sykehjem.

Pasienter, pårørende og brukere som har vært i kontakt med noen av disse tjenestene, har fylt ut et spørreskjema på over 40 sider. Så hva er folkets dom?


Poengskala:

 • Svært fornøyd: 81- 100 poeng
 • Fornøyd: 71- 80 poeng
 • Delvis fornøyd: 51- 70 poeng
 • Nøytral eller misfornøyd: 0- 50 poeng.

Her er en tabell over alle offentlige virksomheter som er med i undersøkelsen. Her kan du se hvor fornøyd brukerne er med din sektor sammenlignet med andre.

 

Folkets dom: Hjemmesykepleie

Fakta:

 • Antall respondenter: 676
 • Svarprosent 43 prosent
 • Hvem har svart: Brukere og pårørende.

Totalt er skårer hjemmesykepleien 70 poeng på generell brukertilfredshet. Det betyr at brukerne er delvis fornøyd med tjenestene de mottar. Det brukerne sier de er mest fornøyd med er de ansattes evne til å behandle brukerne med respekt. Her skårer hjemmesykepleien 78 poeng. De ansattes evne til å være imøtekommende gir samme poengsum, 78.

Hjemmesykepleien får 76 poeng på kommunikasjon, 74 poeng for standard på utstyr og de ansatte blir belønnet med 74 poeng for evnen til å lytte.

Det brukerne er minst fornøyd med er: Mulighet til å klage (56 poeng), mulighet til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (55 poeng), nettsider (55 poeng) og lavest skårer bistand til å delta på ulike aktiviteter med 50 poeng.


Folkets dom: Sykehjem

Fakta:

 • Antall respondenter: 713
 • Svarprosent: 42 prosent
 • Hvem har svart: Beboere og pårørende

Totalt skårer sykehjem 69 poeng på brukertilfredshet. Brukerne er mest fornøyd med de ansattes omsorg for beboerne som har fått en skår på 77 poeng. Samme skår får sykehjemmene når det gjelder de ansattes evne til å behandle beboerne med respekt, deres evne til å være imøtekommende og ivareta beboernes privatliv. Brukerne gir de ansatte en skår på 76 når det gjelder å forstå informasjonen de gir.

Brukerne og pårørende er minst fornøyd med muligheten for å delta på aktiviteter (61 poeng)., mulighet for å kunne klage (57 poeng), ventetid for å få plass (54 poeng), internettsider (51 poeng), og muligheten til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (50 poeng).


Folkets dom: Omsorgsboliger

Fakta:

 • Antall respondenter: 422
 • Svarprosent: 31 prosent
 • Hvem har svart: Beboere og pårørende

Totalt får skårer omsorgsboliger 70 poeng på brukertilfredshet. Det de er mest fornøyd med er muligheten for privatliv (80 poeng). Standarden på oppholdsrom, dusj/wc og de ansattes evne til å behandle beboerne med respekt, får 77 poeng.

Brukerne og de pårørende er minst fornøyd med muligheten til å klage (59 poeng), Internettsider (57 poeng), ventetid på å få plass (55 poeng) og muligheten til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (51 poeng).


Folkets dom: Helsestasjon/ skolehelsetjeneste

Fakta:

 • Antall respondenter: 1032
 • Svarprosent: 46 prosent
 • Hvem har svart: Brukere og pårørende

Totalt får helsestasjon og skolehelsetjeneste en skår på 74 poeng når det gjelder brukertilfredshet. Det brukerne og pårørende er mest fornøyd med er at det er lett å forstå hva de ansatte sier (84 poeng). Brukerne er også fornøyd med de ansattes evne til å være imøtekommende (82 poeng), de ansattes evne til å behandle brukerne med respekt (82 poeng), lette å snakke med (82 poeng) og lett å forstå informasjon som blir gitt (81 poeng).

Brukerne er minst fornøyd med muligheten til å klage (67 poeng), åpningstidene (67 poeng), ventetid for behandling hos spesialist (56 poeng), Internettsider (54 poeng) og mulighet til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (45 poeng).


Folkets dom: Sykehus

Fakta:

 • Antall respondenter: 1182
 • Svarprosent: 61 prosent
 • Hvem har svart: Pasienter og pårørende

Sykehusenes totalskår på brukertilfredshet er 77 poeng. Pasientene er mest fornøyd med de ansattes evne til å behandle dem med respekt (84 poeng),. De ansattes omsorg for pasienten får 83 poeng, den medisinske behandlingen får 83 poeng, de medisinsk ansattes faglige kompetanse skårer 82 poeng og de ansattes evne til å være imøtekommende skårer 82 poeng.

Pasientene er minst fornøyd med sykehusets internettsider (66 poeng), ventetid på for å få behandling skårer 63 poeng, mulighet til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (58 poeng), muligheten til å klage (55 poeng) og parkeringsforhold (53 poeng).


Folkets dom: Legevakten

Fakta:

 • Antall respondenter: 1108
 • Svarprosent: 51 prosent
 • Hvem har svart: Pasienter og pårørende

Legevakten får 72 poeng på brukertilfredshet. Pasientene er mest fornøyd med de ansattes evne til å være imøtekommende, behandle pasienten med respekt og klare å forstå hva de ansatte sier (78 poeng). De ansattes faglige kompetanse, deres evne til å lytte og forklare beslutninger skårer 76 poeng.

Brukerne er minst fornøyd med ventetiden for behandling (58 poeng), muligheten til å kunne klage og legevaktenes internettside får 53 poeng. Muligheten til selv å kunne utføre oppgaver over internett får 52 poeng.


Folkets dom: Fastlegen

Fakta:

 • Antall respondenter: 2280
 • Svarprosent: 66 prosent
 • Hvem har svart: Pasienter og pårørende

Mange er fornøyd med sin fastlege. De skårer 82 poeng på brukertilfredshet. Det pasientene er mest fornøyd med er at de blir behandlet med respekt (86 poeng), opplever å bli godt mottatt (85 poeng), pasienten forstår hva legen sier (85 poeng), faglig kompetanse (84 poeng).

Pasientene er minst fornøyd med muligheten til å klage (64 prosent), tilgjengelighet på telefon (60 poeng), ventetid for behandling hos spesialist (56 poeng), internettsider (55 poeng), mulighet til selv å kunne utføre oppgaver over nettet (54 poeng).

Les hele rapporten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse