fbpx Savner videreutdanning og forebygging Hopp til hovedinnhold

Savner videreutdanning og forebygging

Millionene får vinger å fly på i neste års statsbudsjett, men Norsk Sykepleierforbund savner likevel et par ting.

Totalt utgjør budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet med sine 133,6 milliarder kroner 13 prosent av de samlede utgifter på statsbudsjettet for 2011. Det er blant annet avsatt 222 millioner kroner til bygging av heldøgns omsorgsplasser og midlene til samhandlingsreformen øker med 200 millioner kroner til totalt 580 millioner. Sykehusene får 970 millioner kroner mer til pasientbehandling, rusfeltet styrkes med 100 millioner og E-helse styrkes med 50 millioner kroner til totalt 151 millioner kroner, for å gi noen eksempler.

 

Frykter skateboard-ramper fremfor skolehelsetjeneste

– Det er to ting vi ikke er fornøyd med, betror Lisbeth Normann oss på telefon fra Stortinget der pressekonferansen for fremleggelsen av årets statsbudsjetter nettopp er avsluttet.

Det er en manglende satsning på både videreutdanning og forebyggende helse, mener lederen for Norsk Sykepleierforbund (NSF) og utdyper:

– Så vidt vi kan se er der ingen satsning på videreutdanning for sykepleierne, noe som er helt nødvendig hvis samhandlingsreformen skal bli en realitet og vi skal klare å fylle sykehjemsplassene med kvalitet. Det er en liten økning i antall sykepleierutdanningsplasser på 60 stykker, men det er spisskompetansen som er helt avgjørende for at vi skal kunne yte kvalitet på alle de nye sykehjemsplassene som skal komme.

Det er heller ikke god nok satsning på forebyggende helse, ifølge sykepleierlederen.

– Da tenker jeg spesielt på helsesøsterstillinger og skolehelsetjeneste-ordningen.

– Dette er vel tenkt finansiert gjennom de økte midlene til samhandlingsreformen?

– Ja, men det blir opp til kommunene å prioritere, og da kan de like gjerne prioritere skateboard-ramper fremfor skolehelsetjenesten, sier Normann.

 

Sykehussatsning

Helse Sør-Øst har søkt om 2,5 milliarder kroner til nytt Østfoldssykehus. Det er innvilget, og samtidig får Haukeland universitetssykehus innvilget et lån på 700 millioner kroner til bygging av et nytt senter for barn og ungdom. I Stavanger skal det bli ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling med et lån på 103 millioner kroner for 2011 og en total kostnadsramme på 255 millioner kroner.

Lisbeth Normann synes satsningen på nye sykehusbygninger er fornuftig, det samme synes hun gjelder den generelle økningen til sykehusene på 1,4 prosent.

– Vi er fornøyd med at det er en tydelig satsning på sykehusene, men det er sammenhengene vi er opptatt av. Skal vi få til samhandlingsreformen, kreves en større satsning på videreutdanning for helsepersonellet i kommunene og forebyggende helse som helsesøstre og skoletjeneste.

– Hva med Helse Sør-Øst og deres krav om flere titalls millioner kroner til omstillingene ved Oslo universitetssykehus?

– Det har vi ikke fått tid til å se på ennå, sier Normann før hun legger på for å rekke neste intervju.

 

Det blir opp til kommunene å prioritere, og da kan de like gjerne prioritere skateboard-ramper fremfor skolehelsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse