fbpx – Gi ryggbrudd skikkelig smertelindring! Hopp til hovedinnhold

Verdens osteoporosedag 20. oktober: – Gi ryggbrudd skikkelig smertelindring!

Synøve Sørlie får ofte høre av pasientene sine at fastlegene ikke vet nok om hvilke legemidler som finnes i behandlingen av osteoporose. Foto: Privat

– Ryggbruddspasienter bør legges inn på sykehus. Får de ikke ordentlig smertelindring i akuttfasen, kan smertene bli kroniske, sier sykepleier og osteoporose-ekspert Synøve Sørlie (bildet).

– Alle osteoporosepasienter som får et ryggbrudd bør legges inn på sykehus, i hvert fall første gangen de får et slikt brudd. Ryggbrudd kan ikke repareres eller settes på plass, men pasientene trenger hjelp til god smertelinding. I dag er det veldig tilfeldig om de blir lagt inn eller ikke. Det ser ikke ut til å være avhengig av hvor du bor i landet, heller av hvem i helsevesenet du kommer i kontakt med, sier sykepleier Synøve Sørlie.

Hun er landets første kliniske spesialist med fordypning i osteoporose og jobber både på poliklinikken for osteoporose ved Oslo Universitetssykehus, Aker, og i Norsk osteoporoseforening.

 

I dag er det verdens osteoporosedag. Sykepleien ringte derfor Synøve Sørlie for å høre hva hun synes er det viktigste norske sykepleiere bør vite om osteoporose.

 

Smerteterskelen senkes

– Når jeg underviser ved sykepleierutdanningen understreker jeg alltid behovet for god smertelindring til ryggbruddspasienter i akuttfasen. Denne pasientgruppen vil sykepleiere komme i kontakt med, enten på sykehus, i hjemmesykepleien eller på alders- og sykehjem, sier hun.

Sørlie har erfart at osteoporosepasientene er forsiktige med å ta smertestillende medikamenter. De liker ikke å ta piller eller tenker at de må tåle smerten og holder ut. Resultatet kan bli at smerten blir kronisk og noe de må leve med.

– Når det oppstår et ryggbrudd går det et signal opp til et smertesenter i hjernen og forteller at noe er galt og trenger behandling. Om ikke dette signalet stoppes ved et sentralt virkende smertestillende medikament, vil signalet fortsette å gå, og for hver gang dette skjer vil terskelen for når pasienten kjenner smerte bli lavere og lavere. Til slutt vil selv den minste smerte kjennes, forklarer Sørlie.

 

– Legene kan lite smertelindring

Osteoporosepasienter med ryggbrudd forteller Sørlie at de får liten hjelp til smertelindring av fastlegen sin, både i akutt og kronisk fase. Derfor synes hun det er viktig at sykepleiere kjenner til hvordan de kan hjelpe denne pasientgruppen.

– Pasienter har fortalt meg at de har fått resept på Paralgin forte uten noen form for oppfølging.

– Hvilke smertelindingspreparater bør disse pasientene få, da?

– Det finnes ingen oppskrift på det. Smertelindringen for ryggbrudd i akutt fase må tilpasses individuelt og det er viktig å spørre pasienten hva hun/han har fått effekt av tidligere. Målet er å få smertelindring i hvile, så man må prøve seg fram og observere virkning og bivirkning.

Sørlie påpeker at dette er vanskelig å få til i en hjemmesituasjon. Nettopp derfor er det hun anbefaler at pasientgruppen i denne fasen ligger på sykehus slik at smertelindring kan oppnås tidligst mulig.

– Det er  viktig å informere pasientene om at de skal ta smertestillende jevnlig utover dagen og at det er meningen å trappe ned smertebehandlingen etter hvert som bruddet gror, sier hun.

 

Legemiddelkunnskap

Sørlie er også opptatt av at sykepleiere bør kjenne til hvilke legemidler som finnes i behandlingen av osteoporose.

– De skal kunne rådgi pasientene om hva de kan spørre fastlegene sine om, og fastlegene vet ikke nok, får jeg ofte høre av pasientene mine.

Førstevalget for osteoporosepasienter i dag er det billigste bisfosfonatet Alendronat.

– Det er det ikke alle som tåler på grunn av gastrointestinale bivirkninger som magesmerter, sure oppstøt eller obstipasjon. Da kan de settes på et annet bisfosfonat, for eksempel Aclasta, som gis som en årlig infusjon rett i blodet og går utenom mage-tarm-systemet, forteller Sørlie.

 

Videre bør sykepleiere kjenne til selektive østrogenreseptor modulatorer (SERM), samt parathyroideahormon (PTH), som har markedsnavnene Forsteo og Preotact.

– Sistnevnte er de eneste medikamenter som kan bygge opp igjen benvev som er gått tapt. Dessverre er PTH veldig dyrt og gis kun til de pasienter som er hardest rammet, sier Sørlie.

 

Det finnes en enkel oversikt over alle legemidlene på nettsidene til Norsk osteoporoseforening.

 

Nytt om legemidler

Det nyeste legemidlet på markedet er Prolia (denosumab), som ble godkjent i september i år og skal gis som sprøyte to ganger i året. Det er et protein som påvirker virkningen til et annet protein slik at benbygningen styrkes og risiko for brudd reduseres. I New England Journal of Medicine ble resultatene fra nesten 8 000 kvinner som deltok i en studie publisert i 2009. Ryggbrudd ble redusert med 70 prosent, hoftebrudd med 40 prosent og andre brudd med 20 prosent over en periode på tre år. En annen studie har vist 35 prosent økning av beintetthet etter et år, sammenlignet med standard behandling, tabletten Alendronat.

 

Nylig ble det publisert en studie i British Medical Journal som viste at kalsiumtilskudd uten D-vitamin er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt. Det gjelder altså ikke kalsiumtilskudd med vitamin D.

– Resultatene er oppsiktsvekkende og kan få kliniske konsekvenser, sier professor Erik Fink Eriksen ved Oslo Universitetssykehus, Aker, til Tidsskriftet for den Norske legeforening.

 

I september kom også en rapport fra Den amerikanske forening for bein- og mineralforskning som antydet en sammenheng mellom bruk av bisfosfonater og atypiske lårbensbrudd, som riktignok er en meget sjelden tilstand. De hadde funnet 310 pasienter med slike lårbensbrudd som sitter i øvre del av lårbenet, men nedenfor der de vanlige hoftebruddene skjer. De fleste av disse pasientene hadde brukt et bisfosfonat i mer enn fem år. Den amerikanske Food and drug administration (FDA) anbefaler derfor at helsepersonell er oppmerksomme på en mulig risiko for uvanlige lårbensbrudd hos pasienter som bruker bisfosfonater.

 

Beinskjøre fakta:

  • Rundt 200 000 norske kvinner har osteoporose, og Norge ligger på topp når det gjelder brudd, spesielt hoftebrudd.
  • Hver dag brekker i gjennomsnitt 20 norske kvinner hoften og blir liggende to uker på sykehus.
  • En av fem hoftebruddspasienter dør kort tid etter bruddet.
  • Det er ikke det glatte føret som har skylden, de fleste hoftebrudd skjer i hjemmet.
  • Osteoporotiske brudd koster mellom 4-5 milliarder kroner årlig, innbefattet behandling og etterbehandling.
  • Osteoporosetelefonen til Norsk Osteoporoseforening betjenes mandag og onsdag fra klokken 12.00-15.00, på tlf 45 26 91 11 - valg 2.

 

Pasienter med ryggbrudd har fortalt meg at de har fått resept på Paralgin forte uten noen form for oppfølging.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.