fbpx Sykepleie reduserer dødsrisiko Hopp til hovedinnhold

Sykepleie reduserer dødsrisiko

Sykepleiere kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom, ifølge en nederlandsk studie. – Oppmuntrende! sier Tone M. Norekvål, hjertesykepleier med doktorgrad.

11 sykehus og 754 pasienter er med i den nederlandske undersøkelsen, som ble lagt fram på den europeiske hjertekongressen i Stockholm denne uken.

Ifølge en pressemelding hadde pasientene i undersøkelsen hatt hjerteinfarkt. Risikoen for nye komplikasjoner og nye hendelser er høy, særlig de første månedene etter infarktet.

Undersøkelsen gikk ut på å finne ut om risikoen for nye hendelser og død ville bli redusert hvis pasientene fikk veiledning fra sykepleiere om hva pasientene selv kunne gjøre.

 

Mat og røyk
Sykepleierne veiledet om livsstilsendringer, blant annet ernæring, fysisk aktivitet og røykestopp.

To grupper var med i studien. Den ene fikk tradisjonell oppfølging. Den andre fikk i tillegg veiledning fire ganger av sykepleiere i poliklinikken i løpet av et halvt år.

 

17 prosent reduksjon
Etter 12 måneder ble det målt blodtrykk, kolesterol, blodsukkernivå, vekt og livvidde.

Ifølge risikoutregningssystemet SCORE, ble risikoen for å dø i løpet av ti neste år redusert med 17 prosent.

 

- Oppmuntrende
- Dette resultatet er oppmuntrende, sier Tone M. Norekvål, som er fag- og forskningssykepleier på hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.

Hun var selv på konferansen i Stockholm og la fram europeiske anbefalinger om hjertestarterpasienter og førerkort. I arbeidet har hun vært eneste sykepleier sammen med mange kardiologer.

 

- Evaluerer for sjelden
Norekvål trekker fram at den nederlandske undersøkelsen om sykepleierforebygging er stor:

- Det er sjelden at man klarer å få til en så stor studie. Når resultatene også er gode, er det ekstra oppmuntrende.

Hun synes også det er et stort pluss at deltakelsesprosenten er så høy som 93 prosent.

- Det er altfor sjelden at man ser at tiltak satt i gang av sykepleiere blir systematisk evaluert med anerkjente metoder, sier Norekvål.

Dette gjelder også andre fagfelt, ikke bare innen hjertefeltet.

 

Hjalp ikke på vekten
Studien i Nederland viste for øvrig at vekt og livvidde ikke ble redusert, til tross for veiledning av sykepleierne.

Professor Ron J G Peters konkluderer i pressemeldingen med at man derfor ikke bør satse på slik veiledning det første året etter et infarkt.

Man bør heller prioritere de andre risikofaktorene, mener han.

Norekvål er ikke umiddelbart enig.

– Det kan jo hende veiledningen ikke var målrettet nok. Kanskje sykepleierne ikke har funnet nok ut om hva som skal til for å få folk ned i vekt, sier hun og understreker at hun ikke kjenner til detaljer i studien.

 

Når resultatene også er gode, er det ekstra oppmuntrende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse