fbpx - Skremmende at KS støtter psykiatrikutt Hopp til hovedinnhold

- Skremmende at KS støtter psykiatrikutt

- Kutt på 410 stillinger i kommunalt psykisk helsearbeid ett år etter opptrappingen, bør være en alvorlig tankevekker også for KS.

Unio-leder Anders Folkestad synes det er alarmerende når KS-direktør Helge Eide mener kommunene "er på grunnleggende riktig spor" til tross for en reduksjon i antall årsverk i fjor på 3,3 prosent. Og det allerede første året etter at den tiårige opptrappingsplanen ble avsluttet. Av stillingene som er forsvunnet er det flere som har jobbet med barn og unge enn med voksne viser tall Sykepleien har fått tilgang til.

Les: "Kuttet 410 stillinger etter opptrapping"

 

- Det blir for enkelt

KS-direktøren mener det er feil å vurdere kommunenes tilbud innen psykisk helsearbeid ut fra antall stillinger. Han er mer opptatt av hvordan man utnytter årsverkene, og etterlyser tverrfaglig samarbeid.

- Det blir for enkelt. Barn og unge med psykiske problemer er en svært utsatt gruppe, og trenger tett oppfølging fra personell med riktig kompetanse. Jeg blir alvorlig bekymret på barn og unges vegne når KS-direktøren bagatelliserer nedgangen i antall stillinger. Stillinger og kompetanse er grunnsteinene i psykisk helsearbeid, sier Folkestad.

 

Øremerking

Unio-lederen reagerer også på at KS-direktøren er såre fornøyd med at midlene til psykisk helsearbeid nå er innbakt i rammefinansieringen til kommunene.

- Motstanden mot øremerkede midler er ikke av ny dato for KS. Men jeg reagerer når KS flagger prinsippet også når kommunene reduserer tilbudet til psykisk syke barn og unge, og til barnevernet. De mest utsatte gruppene, sier Unio-leder Anders Folkestad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse