fbpx Privat fagforening - logisk? Hopp til hovedinnhold

Privat fagforening - logisk?

De ser på tjenesten de tilbyr som et «produkt», vil heller ha «kunder» enn medlemmer og avviser streik. Folkene bak Krifa tror norske arbeidstakere trenger dem.

Individets fagforening» kaller Krifa seg. Er det en selvmotsigelse? Nei, mener daglig leder Stefan Winther. Slagordet «Norges rimeligste pris på fagforening» lokker med at du slipper å betale for forsikringer, partistøtte og medlemsblad.

 

Tenker annerledes

Norge trenger et fagforbund som tenker nytt, mener Krifa, opprinnelig en dansk organisasjon. Stefan Winther avviser at målet er å ta medlemmer fra andre forbund.

– Det er 950 000 arbeidstagere i Norge som har valgt å ikke være organisert. De som synes at andre forbund har et godt produkt, er allerede medlem der. Vi ønsker å ha en så lav terskel som mulig for å organisere seg, sier han.

Det innebærer en helt annen måte å tenke tjenester til medlemmene:

– Vi har ingen rabattkortgreier, ingen partistøtte, ingen innlagte forsikringer eller tull og tøys. Vi driver bare fagforening. Den lave prisen er en konsekvens av den måten vi har satt sammen produktet vårt på.

Produkt? Ja, den daglige lederen er bank- og markedsføringsmann, og viker ikke tilbake for blåruss-uttrykkene:

– I Danmark har vi ikke medlemmer. Vi har kunder, slår han fast, og mener at tankegangen er en fordel for medlemmene. Eller kundene:

– Medlemmer har du, og de hører til foreningen din. Kunder er noe du gjør deg fortjent til. Du driver service hele tiden for å beholde tilliten deres.

 

Ingen lokal organisasjon

Krifa er bygd opp uten klubber og lokalforeninger og har ekspertisen samlet på ett sted. Ekspertisen vil i praksis si juridisk bistand og karriererådgivning

 – Kunne da ikke like godt et advokatfirma tatt  seg av hele driften?

– Det tror jeg godt de kunne, selv om vi ikke arbeider bare med arbeidsrett og selv om den servicen vi tilbyr, er vesensforskjellig fra den du møter på et advokatkontor. Men en av forskjellene er at vi er opptatt av å ta det enkelte medlem på alvor, og ta hånd om hele mennesket, ikke bare de juridiske spørsmålene de har, sier Winther.

Når han snakker om «hele mennesket», henger det også sammen med verdigrunnlag. Det fulle navnet til Krifa er nemlig Kristelig Fagforening.

– Men det har vært viktig for oss fra dag én at vi er en fagforening for alle, ifølge lederen.

Så langt er det likevel langt fra «alle» som har meldt seg inn. Medlemstallet i Norge ligger mellom 700 og 750. Yrkene deres har ikke organisasjonen full oversikt over, men Winther vet at det er overvekt av offentlig ansatte, spesielt i skolene, barnehagene og helsevesenet

 – I vår var det endel sykepleiere som meldte seg inn, forteller han.

Winther har ikke inntrykk av at det hadde noen sammenheng med sykepleierstreiken. Han tror heller på «munn-mot-munn-metoden» når det kommer flere innmeldinger fra samme miljø. Det viktigste vervetiltaket er ellers rett og slett å være synlig på nettet.

Nettopp konflikter et område der forskjellen mellom Krifa og andre fagforbund er tydelig. Streik hører fortiden til, ifølge organisasjonen, som legger mer vekt på de felles interessene som arbeidsgiver og arbeidstager har.

– Ideologisk er det en kjempeforskjell mellom oss og LO, selv om forskjellen ikke er like stor i praksis, sier Stefan Winther.

 

– Får ikke fotfeste

Økonomiprofessor og arbeidsmarkedsekspert Kalle Moene verken tror eller håper at Krifa kommer til å få fotfeste i Norge.

– De tradisjonelle fagforeningene har vært en del av en sosial bevegelse. De har en lokal forankring, med lokalt valgte representanter. I tillegg kommer medlemskapet i den større sammenslutningen av fagforeningene, sier han.

Moene sammenligner Krifa med en serviceorganisasjon som ligner på amerikanske fagforeninger, eller på konsulentfirmaer.

– De amerikanske fagforeningene – det som er igjen av dem – kommer utenfra for å hjelpe, mens de tradisjonelle norske fagforeningene kommer innenfra for å organisere det som allerede finnes av en felles interesse, sier han.

Moene ser likevel at fagbevegelse, som andre organisasjoner, trenger nytenkning.

– Men her er det viktig å ikke miste sin særegenhet og derved sine fortrinn: Den demokratiske forankringen av fagforeningene til arbeidsplassene. Den har mange fortrinn framfor service-/konsulent-tankegangen. 

 

FAKTA:

Kristelig Fagforening, Krifa, er den første norske organisasjonen av typen som danske medier omtaler som «gule fagforeninger».

Navnet «gul fagforening» stammer fra den franske betegnelsen på foreninger som ble stiftet av arbeidsgiverne, og som ikke innstilte seg på konflikt.

Krifa i Norge er en del av Kristelig Fagbevægelse, med hovedkontor i Randers i Danmark.

Kristelig Fagforening i Danmark har cirka 110 000 kunder (medlemmer). I Norge har Krifa drøye 700 medlemmer og tre ansatte. Stefan Winther har ledet kontoret siden den første lederen, Åge Matre, måtte gå få måneder etter starten i 2008.

Ideologisk er det en kjempeforskjell mellom oss og LO. Stefan Winther, daglig leder i Krifa.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.