fbpx Etisk handel Hopp til hovedinnhold

Etisk handel

Hvor flinke er det offentlige Norge til å passe på etikken når de skal handle varer på stramme budsjetter?

Initiativ for etisk handel (IEH) sendte i sommer et brev til alle departementer og underliggende etater. De ønsket svar på spørsmål om hva de gjorde for å sikre at offentlige innkjøp følger etiske retningslinjer.


Fire spørsmål

Det er Barne-, likestinng og inkluderingsdepartementet (BLD), som har tatt saken på vegne av regjeringen. De bad i et brev alle departementet svare på følgende fire spørsmål med frist 6. juli:

  1. Kjenner departementet til veiledningen ”Etiske krav i offentlige anskaffelser” og Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) arbeid med etikk i offentlige anskaffelser?
  2. Har departementet stilt etiske krav i arbeid med egne innkjøp? I så fall, hvilke erfaringer har man med å stille slike krav?
  3. Stiller departementets underliggende etater etiske krav i sine egne innkjøp? I så fall, hva er erfaringen hittil?
  4. Hvilke eventuelle planer framover har departementet og/eller dets underliggende etater for å stille etiske krav i sine innkjøp?Har fått svar

- Har alle departement gitt svar innen fristen?

- Det var ikke alle departementene som svarte innen den opprinnelige fristen 6. juli. Det skyldtes nok i hovedsak ferieavvikling. BLD har per i dag mottatt svar fra 12 av de øvrige departementene. Informasjonen fra de ulike departementene ble sammenfattet i et svarbrev fra statsråden i BLD, på vegne av departementene, til IEH. For øvrig vil de mottatte redegjørelsene inngå i oppfølgingen av arbeidet med etikk i offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør i BLD, Eirik Annexstad

Det er BLD som følger opp regjeringens handlingsplan på dette området.


Kan bli bedre

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Lysbakken sier det har vært en positiv utvikling i departementenes arbeid med innkjøp, men han understreket også at det er mulig å komme lenger.

- Statsråden foreslo for IEH å ta initiativ overfor Departementenes servicesenter (DSS), fordi det er her ansvaret for de store rammeavtalene for innkjøp i departementsfellesskapet ligger. Den prosessen er i gang, sier Annexstad.

Målet er å styrke forståelsen og kompetansen hos innkjøpsansvarlige i departementene for hvordan etiske krav kan bli en del av innkjøpsprosedyrene.


Helse Sør- Øst forann

Skal vi tro rådgiver i IEH, Magne Paulsrud, er helsevesenet flinke når det gjelder bevisthet rundt etisk handel. Han trekker spesielt frem Helse Sør- Øst.

- Helse Sør- Øst er den institusjonen som har de mest ambisiøse planene rundt etisk handel i kongeriket Norge per i dag, sier han.

- De har riktignok ikke fått satt i gang alt, men det kommer ut over høsten. Vi har vært med i planleggingen, sier Paulsrud.


Konkret

I følge Paulsrud har legger Helse Sør- Øst lista høyt. Han håper resten av det offentlige Norge følger deres eksempel.

- Det er enkelt å vedta ting, men tror du de klarer å følge det opp?

- Ja. Planene er konkrete og klare. De skal ha 10 revisjoner hvert år på ulike nivåer. Det vil bli gjort på produkter og produsenter det er knyttet risiko til. De vil følge opp på flere måter. Produsenter må fylle ut egenrapporteringsskjema, det vil bli gjort undersøkelser av produsenter og produkter. De kommer også til å ha samtaler med underleverandører. Planene er veldig konkrete og forankret i ledelsen. Dette er tydelig noe de prioriterer og velger å bruke ressurser på, sier han.

Her kan du lese mer om Helse Sør-Øst og etisk handel.

 

Fakta om Initiativ for etisk handel (IEH)

  • IEHs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel.
  • Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), LO og Coop Norge.
  • IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
  • Å være IEH-medlem innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse