fbpx Ulike bikk på kulturelt mangfold Hopp til hovedinnhold

Ulike bikk på kulturelt mangfold

Fire forfattere ga tre forskjellige perspektiver på seminar om flerkulturelt arbeidsliv.

I går ble det arrangert seminar om kulturelt mangfold i arbeidslivet på Litteraturhuset i Oslo. Tre bøker fra Fagbokforlaget ble presentert og diskutert: Veien til interkulturell kompetanse, Flerkulturelle arbeidsplasser – En veiviser og Kulturelt mangfold på arbeidsplassen.

 

Kulturkollisjoner

Viktor Roddvik har skrevet bok om flerkulturelle arbeidsplasser. Han tar utgangspunkt i en rekke konkrete eksempler fra arbeidslivet. Eksemplene viser hvordan det kan oppstå kulturkollisjoner på arbeidsplassen på grunn av språk, kvinnesyn, klesdrakt, religion og mat. Roddvik poengterer at det er en del ting man bør kjenne til for at man skal kunne legge til rette for fremmedkulturelle personer på norske arbeidsplasser. Han har intervjuet både arbeidstagere og arbeidsgivere og gir eksempler på løsninger som kan bidra til å redusere kulturkonflikter.

 

Mange like tiltak

Han ble forbauset over hvor mange like tiltak som var gjort på forskjellige arbeidsplasser, uavhengige av hverandre. Vi trenger kompetanse og bevissthet om vår egen bedriftskultur, understrekte Roddvik som hevdet at vi må forstå oss selv før vi kan forstå andre.

Roddevik trakk fram sykehus som et åpenbart eksempel på en arbeidsplass der behovet for fremmedkulturell arbeidskraft er stor og hvor fremmedkulturelle personer gjennom sitt språk og sin kultur representerer en stor ressurs i møte med den fremmedkulturelle pasienten.

 

Forstår ikke norsk ledelseskultur

Gro Mjeldheim Sandal er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen og tar utgangspunkt i hvilke konsekvenser den økende globaliseringen har for den enkelte arbeidsplassen.  Hun har skrevet boken Kulturelt mangfold på arbeidsplassen og påpekte at vestlig ledelsesteori ikke kan overføres til land utenfor Vesten. Hun brukte medarbeidersamtalen og ansettelsesintervjuet som eksempler på potensielle kulturkonflikter. Den formen for utvungen og til dels personlige samtalen som dette innebærer ved norske arbeidsplasser er vanskelig å takle for personer som kommer fra hierarkiske systemer, for eksempel Iran.  Boken er et forsøk på å møte de utfordringene dette medfører. Bokas bidragsytere, både etnisk norske og fremmedkulturelle, presenterer teoretiske og praktiske virkemidler knyttet til rekruttering og integrering ved flerkulturelle arbeidsplasser.

 

Hvordan kommunisere

Henrik Bøhn og Magne Dybedahls bok Veien til interkulturell kompetanse, er særlig rettet mot helsepersonell og ansatte i politiet. Gjennom eksempler og anekdoter viser de hvordan forskjellige faktorer kan påvirke kommunikasjon mellom mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn. Målet med boken er ifølge forfatterne å bedre lesernes interkulturelle kompetanse, som kan defineres som evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende med personer med annen kulturell bakgrunn.

 

Kan virke stigmatiserende

Ragnhild Magelssen understreker at det er viktig at fokuset på kultur er preget av gjensidighet. Hun er sykepleier og sosialantropolog med lang erfaring fra kultursensitivt arbeid i Norge og andre land.

– Kultur er et vagt begrep, men måten vi handler og tenker på er i stor grad en konsekvens av vår kulturelle bakgrunn. Det er viktig at vi vet noe om andre kulturer, men det er også veldig viktig at vi er bevisst og forstår vår egen kultur. Hvis vi fokuserer bare på fremmede kulturer kan det resultere at vi tenker at det er personen med en annen kulturbakgrunn sin feil når det oppstår en konflikt. Men vi er jo også med på å skape kulturkonflikten og er derfor like mye "skyld" i den.

– Opplever du at det legges til rette for ansatte fra andre kulturer i helsesektoren?

– Noen steder og andre ikke. Det er svært personavhengig og opp til den enkelte ledelse i hvor stor grad det ansettes medarbeidere fra andre kulturer og i hvilken grad det legges til rette for disse.

– Er kulturelt mangfold et tema på sykepleierutdanningen?

 – Også det varierer fra sted til sted. Jeg er selv en del rundt og underviser om dette temaet, men det er svært vagt formulert i lærerplanen. Men en god del skoler har noen timer på timeplanen knyttet til kulturelt mangfold.

  Les forfatterintervju med Viktor Roddvik i Sykepleien nr. 9-2010

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse