fbpx Fullfører ikke helsefag Hopp til hovedinnhold

Fullfører ikke helsefag

Halvparten av elevene på helsefag velger bort utdanningen etter to år. Av de nærmere 2 800 elevene som tar helsearbeiderfag i år, har kun 1 400 søkt læreplass.

Helsefagarbeiderfaget er en ny linje innen det norske skolesystemet på videregående nivå. I løpet av to år har søkermassen til helsefag bedret seg med nesten 15 prosent. Kommunene står likevel overfor en stor rekrutteringsutfordring. Det er behov for 4 500 nye helsefagarbeidere hvert år for å opprettholde tjenestetilbudet.

- At så mange velger bort helsearbeiderfag er kritisk for kommunene som kommer til å få en kjempeutfordring med underskudd på denne kompetansen om noen år, sier Eli Sogn Iversen, prosjektleder i Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Ifølge Statistisk Sentralbyrås beregninger kan Norge mangle minst 41 000 ansatte innen pleie- og omsorg om 20 år.

 

God oppfølging viktig

På oppdrag for KS har fem masterstudenter ved Universitetet i Oslo sett på hvilke virkemidler kommunene kan bruke for å gjøre utdannelsen mer attraktiv for elever i ungdomskolen og videregående. Dette har de gjort ved å intervjue elever og lærlinger som tar utdanning som helsefagarbeider.

- Lærlingene selv trekker fram at gode veiledere og nok oppfølging er en nøkkelfaktor for å få en positiv opplevelse på læreplassen. Lærebedrifter som er godt forberedt til å ta i mot lærlinger kan derfor bidra til å heve kvaliteten på utdanningen, sier Lene Godager, som har vært med på å lage rapporten Kommunens Framtidige Helter.

Ifølge rapporten er også garanti om fast heltidsstilling etter at læretiden er over, et tiltak lærlingene selv har stor tro på.

 

Rapporten "Kommunenes fremtidige helter" kan lastes ned som pdf til høyre under Dokumenter.

Norge kan mangle 41 000 ansatte innen pleie- og omsorg om 20 år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse