fbpx Bytter ut kvinnelige pleiere Hopp til hovedinnhold

Bytter ut kvinnelige pleiere

Stavanger kommune starter et prøveprosjekt som har til hensikt å finne ut hvilken effekt bare mannlige pleiere har på en avdeling.

Seniorforsker i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Helge Svare, ønsker å følge en gruppe mannlige omsorgsarbeidere ved en boenhet innenfor hjemmebaserte tjenester. Observasjonene skal vurderes og evalueres. Foreløpig er prosjektet på planleggingsstadiet.


Bare menn

- Vi skal bytte ut pleierne i en boenhet som i dag bare har kvinnelige pleiere og erstatte de med menn. Hensikten er å finne ut hvilken innvirkning dette har på miljøet i omsorgsenheten, og om det betyr noe for innholdet i omsorgen.  Videre ønsker vi å finne ut om det generelt virker gunstig for rekrutteringen i denne type enhet. Vi snakker her om pleiere med tilsvarende utdannelse og erfaring som de kvinnelige pleierne har i dag, sier rådgiver i personalforvaltningen i Stavanger kommune, Oddbjørg Starrfelt.


Rekrutteringstiltak

- Vi har slitt i årevis med å få flere menn i omsorgsyrker, men det går svært sakte fremover, sier Starrfelt.  Det er årsaken til at Helsedirektoratet har gitt 125 000 kroner i støtte til prøveprosjektet. I tillegg har Stavanger kommune mottatt 100 000 kroner fra Fylkesmannen i Rogaland, som inngår i samme prosjekt. Prosjektplanleggingen starter uke 32 med en tidsramme over fra to til fire uker, og med mulighet til forlengelse.

 

Fire tiltak

Runar Bakken, førstelektor ved Høgskolen i Telemark, har det siste tiåret, og spesielt siden 2007, arbeidet med ulike prosjekter for å få menn til omsorgsyrker. Han mener det er fire tiltak som må igangsettes samtidig for å sikre rekrutteringen av menn og kvinner til - og kvalitet i sektoren.

  • Øke grunnlønnen
  • Ha fast heltidsstilling som norn
  • Øke grunnbemanningen
  • Få en kompetanseheving på alle nivå

Sektoren har hittil hatt englevakt, fordi kvinner har søkt seg hit. Han frykter at det spøker for fremtiden, fordi  kvinnene i økende grad etter hvert vender omsorgsyrkene ryggen. Han sikter til helse- og omsorgssektoren i kommunene, som sliter med lav grunnbemanning, 50 prosent er deltidsansatte og 30 prosent er ufaglærte.  Bakken påpeker at deltid er en problematikk som er forbeholdt omsorgssektoren. Han mener det kan være en årsak til at omsorgsyrkene ikke har høyere lønn, eller mer status.
 - Man rekrutterer kvinner som setter familien og mannens karriere foran sin egen. Man har til nå rekruttert engler. Vi må greie oss uten englene i fremtiden, sier han.

Runar Bakken synes det er interessant å finne ut hva som skjer med variablene brukertilfredshet, arbeidsmiljø, trivsel, sykefravær og faglighet når kvinnene byttes ut med menn.
 - Vi hadde et liknende prosjekt der vi tenkte å skifte mellom grupper av bare menn og kvinner i fire ukers perioder, men det ble ikke noe av det. Desto mer spennende blir det å se resultatet av dette prosjektet, sier han.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse