fbpx Sykehusstreiken er over Hopp til hovedinnhold

Sykehusstreiken er over

På meklingsmannens initiativ kom Spekter og Unio i dag til enighet i lønnsoppgjøret i spesialisthelsetjenesten. Det betyr fra 11 000 til 16 000 kroner i lønnsøkning.

De nærmere 1 000 streikende Unio-medlemmene gjenopptok ved arbeidstidens begynnelse i dag arbeidet som vanlig ved sykehusene.

- Resultatet har ikke en så tydelig likelønnsprofil som Unio kunne ha ønsket. Men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sier forhandlingsleder for Unio i Spekter-området, Lisbeth Normann, i en pressemelding.

Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sier at avtalen "ligger innenfor ansvarlige økonomiske rammer".

- Samtidig har man evnet å prioritere de grupper som særlig er omtalt i likelønnskommisjonens rapport. Jeg er glad for at streiken nå avsluttes og at pasientene ikke lenger blir skadelidende, sier Bratten i en pressemelding.

 

Lønnsøkning

Rammen på oppgjøret ligger på rundt 3,5 prosent og omfatter per 1. august 2010:

- Sykepleier, fysio- og ergoterapeut og førskolelærer får 11 000 kroner.
- Spesialsykepleier, jordmor, pedagoger med spesialkompetanse (inkludert kliniske pedagoger, logopeder m.fl.), spesialfysioterapeut og spesialergoterapeut får 14 000 kroner.
- Ledere som omfattes av overenskomsten 16 000 kroner.
- Andre stillinger får 11 000 kroner.

Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger.

 

Skift/turnus-reformen

Normann sier at det anbefalte forslaget innebærer at Unio har fått gjennomslag for kravet om å likestille skift og turnus.

- Vi er veldig lettet over at vi fikk en løsning på spørsmålet om finansieringen av arbeidstidsreformen der kvinner i turnus likestilles med menn i skift. At kvinnene ikke skulle betale for denne likestillingsreformen, var et ufravikelig krav fra vår side, sier Normann.

Skift/turnus-reformen finansieres utenom rammen for lønnsoppgjøret, med virkning fra 1. desember 2010. Kostnadene er beregnet til rundt 100 millioner kroner, og antas å omfatte rundt 10 000 sykepleierårsverk.

 

Fortsatt streik i kommunene

Samtidig fortsetter streiken for rundt 6 000 Unio-organiserte i kommunene, med unntak av Oslo kommune som er eget tariffområde og hvor det ble oppnådd enighet etter halvannet døgn med mekling på overtid.

I kommunene vil det fra og med i morgen være 1 307 sykepleiere som er tatt ut i streik.

For KS er det varslet plassfratredelse for sykepleiere følgende steder:

Kommuner:
Ullensaker, Fredrikstad, Kristiansand, Bergen, Bodø, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Fylkeskommuner:
Vest-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Totalt vil det onsdag være 19 400 Unio-medlemmer i streik.

Fått gjennomslag for kravet om å likestille skift og turnus.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse