fbpx Styrke kontrollen med helsepersonell Hopp til hovedinnhold

Styrke kontrollen med helsepersonell

For å unngå episoder med "farlig" helsepersonell har de nordiske helseministrene vedtatt at det skal bli større adgang til utveksling av informasjon om tidligere yrkesutøvelse søker om autorisasjon.

Til nå har ikke de nordiske landenes myndigheter hatt løpende utveksling av opplysninger om begrensninger for yrkesutøvelse og lignende når det gjelder legers arbeid. Det har heller ikke vært mulig for landenes sykehus å få adgang til slike opplysninger om stillingssøkere fra andre nordiske land. Det forventes imidlertid fortsatt at sykehusene selv også skal innhente referanser på søkerne som ledd i det alminnelige arbeidsgiveransvaret.

 

Også sykepleiere

- Med dette tiltaket sikrer vi at landenes myndigheter og sykehus også får adgang til opplysninger om tidligere problemer i den enkelte leges virksomhet, for eksempel vedtak der legen har fått alvorlig eller gjentatt kritikk fra den nasjonale pasientklageinstansen, sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Den utvidede adgangen til informasjon kommer også til å omfatte tannleger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell.

Omfatte leger, tannleger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse