fbpx Etterlengtet klargjøring av fødetilbud Hopp til hovedinnhold

Etterlengtet klargjøring av fødetilbud

Helsedirektoratets rapport "Et trygt fødetilbud" foreslår å legge ned de forsterkede fødestuene. Det synes Jordmorforbundets nestleder, Lise Strømme, er på tide. Men hun vil gjøre dem om til fødestuer.

Helsedirektoratet foreslår i rapporten at det ikke lenger er antall fødsler, men kompetansen og bemanning som skal avgjøre hvilken status fødestedet skal få.
– Der er vi helt på linje. Jordmorforbundet har alltid påpekt at vi ikke er spesielt opptatt av kvantitet, men av kvalitet på fødetilbudet, sier leder i Jordmorforbundet til Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eva Sommerseth.

 

– Bør vekk fra forsterkede fødestuer
I Norge har vi tre forsterkede fødestuer: I Lærdal, Odda og Lofoten. Dette er et nivå som ligger under kvinneklinikker og fødeavdelinger, men over de jordmorstyrte fødestuene. De skal ha gynekolog- eller kirurgberedskap for hastekeisersnitt 24 timer i døgnet.
– Men i realiteten ser vi at forsterkede fødestuer har en stafett med gynekologer knyttet til tilbudet, der mange har disse vaktene som en bijobb i tillegg til å arbeide et annet sted. Dermed får ingen et overordnet ansvar for faglig kontinuitet, sier Lise Strømme, nestleder i Jordmorforbundet til NSF.
Hun har vært NSFs representant i arbeidsgruppen som har laget rapporten til Helsedirektoratet som ble offentliggjort i går. Der foreslås det at fødetilbudet i Norge reduseres fra fire til tre nivåer. Strømme synes det er en etterlengtet klargjøring.
– Jeg har akkurat fått rapporten i hendene og umiddelbart må jeg si meg ganske godt fornøyd med resultatet. På sikt bør vi vekk fra forsterka fødestuer. I stedet trenger vi trygge jordmorstyrte fødestuer med god seleksjon og god følgeberedskapstjeneste, konstaterer hun.

 

- Krever flere jordmødre
I rapporten foreslås det at de som har mer enn en og en halv times reisevei til fødestedet bør ha krav på at en fagperson skal følge. Det vil si jordmor eller lege.
– En god følgeberedskapstjeneste vil kreve at det ansettes flere jordmødre, sier Strømme.
Forslaget stiller også klare krav til helseforetakene og kommunene om en forsvarlig tjeneste.
– De forsterkede fødestuene vil dermed ikke ha noen plass. De er for uklare i forhold til innhold, mener Strømme.
– Tror du ny organisering vil kunne føre til færre dødsfall i forbindelse med fødsler?
– Det er vanskelig å uttale seg om, men jeg vil tro at det vil kunne føre til færre hendelser med uheldig utfall.

 

Forsterkede fødestuer har en stafett med gynekologer knyttet til tilbudet, der mange har disse vaktene som en bijobb i tillegg til å arbeide et annet sted.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse