fbpx - Trist nedleggelse Hopp til hovedinnhold

- Trist nedleggelse

Aker sykehus skal legges ned.- Trist, sier tidligere hovedtillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen. Men han er positiv til forslag om ny aktivitet på det gamle lokalsykehuset.

17. februar ble det avklart: Aker sykehus skal legges ned. I flere år har det vært uro blant de ansatte om framtiden for arbeidsplassen. Mange har aksjonert for å bevare Aker som et lokalsykehus. Men denne dagen, også kalt den svarte onsdagen, sa styret i Oslo universitetssykehus (OUS) altså nei.

Svein Erik Urstrømmen, som har vært hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Oslo-sykehuset i over ti år, synes det er trist at det skjer.

- Men avgjørelsen kommer ikke uventet, ut fra tidligere vedtak om Akers framtid.

Urstrømmen er nå andre stedfortreder for foretakstillitsvalgt i OUS.

 

Trenger nye bygg på Ullevål
- Er du uenig i nedleggelsen?

- Jeg skiller mellom det jeg skulle ønske og det som er konsekvenser av tidligere vedtak.

- Hva skjer med Aker nå?

- Sykehuset er allerede blitt inndelt i klinikker under Oslo universitetssykehus (OUS). Det vil bli etablert et storbysykehus i Kirkeveien - altså på Ullevål sykehus. Men det krever egnede lokaler. Fram til det er i orden, må det være aktivitet på Aker.

 

Lang vei fram til storbysykehus
Hvor lenge det vil bli, er uklart.

- Vi vet jo at de eksisterende lokalene på Ullevål er i dårlig stand. Når de vil bli tilgjengelig for innflytting, avhenger av midler til nybygg. Veien fram mot et storbysykehus er avhengig av at mye skal på plass.

Et eksempel på det er overføringen av pasienter fra OUS til Ahus.

- Det er jo også et stort og komplisert prosjekt.

 

Positiv, men bekymret
Urstrømmen er positiv til selve modellen for storbysykehuset, og tror det kan bli et bra tilbud for Oslos befolkning hvis planene blir gjennomført.

- Men det virker som det er langt igjen før det er på plass, sier han.

- Er du bekymret?

- Ja, det er jeg.

Han påpeker at Oslo-politikerne er uenig i at Oslo-befolkningen skal ha sykehus utenfor Oslo, det vil si Ahus.

- De har et poeng. Det er jo ulogisk, sier Urstrømmen.

 

I skvis
- Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i urolige tider?

- Vanskelig. Man skal både være en del av prosessen med de premissene som er gitt, og talsmann for sykepleiernes beste.

Han har fått ulike reaksjoner fra sykepleierne.

- Noen har vært sinte fordi jeg er blitt forbundet med lokalsykehusprosjektet som gikk inn for storbysykehus. Men en del har skjønt at vi måtte bygge på premisser bestemt utenfor oss.

 

Ny aktivitet på Aker?
Ifølge vedtaket om nedleggelsen av Aker som lokalsykehus, skal det jobbes videre for å selge hele eller deler av sykehustomten på Sinsen.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsker å involvere Oslo kommune i et nytt samarbeid.

Hun tenker seg en samarbeidsarena for livsstilsykdommer, kronisk syke, rehabilitering og andre helsetilbud på det nedlagte lokalsykehuset.

Dette ser hun for seg som et samarbeid mellom staten, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Oslo kommune og bydelene.

- En slik samhandling krever at alle parter vil det, sier hun i en pressemelding.

 

- Bra for Oslo-befolkninngen
- Når verden er som den er, synes jeg det er positivt hvis Aker-lokalene kan brukes til beste for Oslos befolkning, sier Urstrømmen.

- Dette er også i tråd med det Oslo kommune ønsker. Det er bra at helsministeren nå gir et ekstra trykk for et slikt tilbud, sier han.

 

 

 

 

Noen har vært sinte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse