fbpx Skal lære etikk på nett Hopp til hovedinnhold

Skal lære etikk på nett

Et nytt nettkurs om etiske problemstillinger, skal gjøre at leger og annet helsepersonell kan diskutere seg fram til større bevissthet rundt viktige problemstillinger de møter i sin hverdag. 

-Hvis du ønsker deg fasitsvar på etiske spørsmål, må du melde deg inn i en menighet!
Slik svarte Reidun Førde fra Senteret for medisinsk etikk da hun presenterte Legeforeningens nye kurstilbud på nett. Kurset består av fem kapitler, tre filmer og en del interaktive øvelser som skal få fart i etikkdiskusjonene rundt omkring i helsetjenesten. Filmene, som har en profesjonell casting, er regissert av Piotr Kuzinski. Problemstillingene som tas opp vil også kunne interessere mange sykepleiere.
Førde mener at de fleste etiske problemstillinger ikke kan møtes gjennom juss eller ved at noen "vedtar" fasitsvar. Hun etterlyser tverrfaglig debatt på arbeidsplassene.
- Etikk er ikke noe som er livsfjernt og forbeholdt de få. Etikk angår alle og handler først og fremst om praktiske problemstillinger, mener Førde.

Gratis tilbud
President i Legeforeningen, Torunn Janbu, understreker at nettkurset er gratis. For leger kan kurset også være tellende. Alt sammen ligger tilgjengelig på legeforeningens nettsider.
- Leger diskuterte etikk også før, men da gjerne bare med hverandre eller i lukkede rom. Nå åpner vi dette for alle, fastslår Janbu.
Interessen for tilbudet er åstor. Demoen som ligger på nett, er allerede blitt sett av 800 personer.

Sammensvergelse
Én av filmene i kurset handler om det er riktig å lure pasienter til å ta medisisner - selv om det er til deres eget beste. Søsteren til en forstyrret, psykisk syk mann forsøker å blande et medikament i maten til sin bror for å få situasjonen i hjemmet under kontroll.
En kjent problemstilling også for mange sykepleiere? Kortfilmen, under tittelen "Sammensvergelsen" viser dilemmaene både for de pårørende og helsepersonell som skal gi dem råd.
Andre problemstillinger som tas opp i kurset er bruken av tvang, dilemmaer i forhold til personer fra andre kulturer og konflikten mellom hensynet til pasienten og hensynet til samfunnet.

- Utfordret
- Leger og helsepersonell blir ofte utfordret på vanskelige dilemmaer. De etiske vurderingene som gjøres av leger får ikke bare berydning for den enkelte pasient, men også for pårørende. Derfor angår etiske problemstillinger oss alle, konstaterer Torunn Janbu. Legeforeningen har svidd av et stort kronebeløp til prosjektet, men mener det er velanvendte penger. 

Se på Legeforeningens etikkfilmer

Se hele etikkurset

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse