fbpx Søker samklang med sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Søker samklang med sykepleierne

Gitar, musikk og sang var en selvfølgelig del av hverdagen til Sigrun Vågeng i oppveksten med Frelsesarmeen. Nå vil den nye KS-direktøren prøve å finne tonen med Sykepleierforbundet.

Kommunevåpnene til alle landets 430 kommuner har fått sin plass på veggen i konferansesenteret til Kommunenes hus i Vika i Oslo. Den nye administrerende direktøren har bodd i mange av dem. Med foreldre som begge var offiserer i Frelsesarmeen, lærte Sigrun Vågeng tidlig å pakke kofferten og ta farvel. Å være den nye jenta i klassen ble også en repetisjonsøvelse i barndommen.

- Hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra, så må jeg ofte svare med en lang fortelling, sier hun.

 

På flyttefot 

Sigrun Vågeng ble født i morens fødeby Kristiansund 29. oktober 1950. Hun var bare en liten bylt da foreldrene flyttet til Verdal. Noen av sine første barnesko trådte hun i Danmark. Den dansktalende femåringen ble derfra med på foreldrenes flyttelass til Kirkenes.

For å gjøre fortellingen kort: Som nittenåring hadde hun flyttet 14 ganger. Lillehammer, Røros, Odda, Flekkefjord og Mandal er blant stedene hun har vokst opp.

- I Frelsesarmeen mente man den gang at det ikke var bra at offiserene bodde for lenge på ett sted.

Hun skiftet skole fem ganger.

- Ulempen sett utenfra er at man kan bli rastløs. Noe av det jeg i dag synes er minst ok, er at jeg ikke har mange barndomsvenner i vennekretsen. På den annen side er jeg blitt god til å sette meg inn i nye situasjoner og miljøer.

 

Frelsesarmeen 

Sammen med to søsken vokste hun opp i det hun beskriver som en trygg og god familie, i et hjem med mye sang og musikk. Hun valgte selv å bli i Frelsesarmeen som 17-åring, og giftet seg med en mann fra miljøet. Selv om hun forteller om en vanskelig periode da hun i slutten av 20-årene brøt ut av ekteskapet, har hun mye godt å si om Frelsesarmeen.

 - Jeg har beholdt min barnetro selv om jeg gikk ut av organisasjonen da jeg valgte å avslutte ekteskapet. Det fremste kjennetegnet på mennesker i Frelsesarmeen er at de har en fantastisk evne til alltid å gå en ekstra mil, og alltid å være der for noen andre i tillegg til sine egne, sier hun.

 

Flere direktørjobber

17. august ble Sigrun Vågeng tilsatt som administrerende direktør i KS. Hun ble oppfordret til å søke da styret i KS begynte å se seg om etter kandidater til stillingen etter jul. Veien frem til kontoret i fjerde etasje i Kommunenes hus har gått via en lang rekke lederjobber, fra hun var personalsjef på Grand Hotell, til direktørstillinger i Norges hotell- og restaurantarbeiderforbund og Prosessindustriens Landsforening (PIL). I bunnen ligger en cand.mag. fra Universitetet i Oslo og ledelsesutdanning fra Handelshøyskolen og BI. Og selvsagt erfaringen som leder av strengemusikken i Frelsesarmeen.

Hennes forrige sjef er NHO-leder Finn Bergesen jr. Han har mange lovord å si om Vågeng og den jobben hun gjorde i årene fra 2001 som direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- Hun er en av de beste medarbeiderne jeg har hatt i en lang karriere. Hun er utrolig energisk og flink til å nå de mål hun setter seg. Hun er behagelig og positiv å jobbe sammen med, sier Finn Bergesen jr. på telefon rett før intervjuet.

- Det ble jeg glad for å høre, sier hun.

 

Viktig for sykepleiere 

Rolig, energisk og årvåken på samme tid er et inntrykk Sigrun Vågeng gir, selv på et tidspunkt da de fleste har gått fra jobben. Hun har travle dager med mange nye saker og mennesker å bli kjent med. Mange saker som er sentrale for norske sykepleiere, står på agendaen. Økende behov innenfor pleie og omsorg og kampen om fordeling av kronene, vil bli tema når det skal tas nye beslutninger som angår ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

- Norsk Sykepleierforbund står på lista over dem jeg vil bli litt kjent med. Det å være litt personlig kjent, inngir tillit. Størstedelen av tiden skal vi samarbeide. Jeg vil spørre hvordan de opplever samarbeidet med KS og hvilke forventninger de har til meg. Jeg vil også gjerne fortelle dem hvordan jeg ønsker å utvikle KS videre, sier hun.

Den demografiske utviklingen med økende antall eldre og pleietrengende i årene som kommer, er et tema Sigrun Vågeng fort kommer inn på.

- Norsk Sykepleierforbund har helt rett i at det er en utfordring at det kommer til å bli flere eldre som trenger pleie og omsorg, samtidig som tilgangen på arbeidskraft blir mindre. Dette gapet må fylles på et eller annet vis.

- Hvordan skal kommunene greie å skaffe nok sykepleiere i fremtiden?

- Jeg er opptatt av hvordan vi skal greie å vise frem kommunesektoren som en sektor hvor folk har lyst til å jobbe. Mer bruk av velferdsteknologi kan også bli viktig.

- Hva er velferdsteknologi?

 - Jeg mener ikke med det å bytte ut mennesker med roboter. Mennesker i dag er vant til å være omgitt av ny teknologi hele tiden. I en fase av livet hvor vi trenger mer trygghet og gode tjenester, kan jeg ikke se noe negativt i å ta i bruk teknologiske løsninger som også kan lette arbeidsdagen for ansatte i pleie- og omsorgssektoren, uten at tjenesten blir forringet.

 

Tekno-prosjekt 

Sigrun Vågeng viser til at KS og NHO har samarbeidet i et forprosjekt om økt bruk av velferdsteknologi - ARTE (arbeidskraft og teknologi). Bakgrunnen for prosjektet var nettopp at fremtidig knapphet på arbeidskraft vil bli en stadig større utfordring for både kommunal sektor og næringslivet.

Hun viser også til at Danmark har kommet lenger i å prøve ut bruk av velferdsteknologi.

- Mange elever faller fra i videregående utdanning, og det er for få som velger helse- og omsorgsfag i forhold til behovet i fremtiden.

- Hva vil KS gjøre for å rekruttere flere til helse- og omsorgsfagene?

- Det store frafallet er et problem for oss som samfunn, som bransje og for hver enkelt elev. Vi må stille spørsmål ved om vi gjør de riktige tingene. KS har gjennom lang tid arbeidet for opprettelse av lærlingplasser gjennom et eget rekrutteringsprosjekt.

- Er KS for eller imot å gi sykepleierne et lønnsløft gjennom likelønn?

- Vi skal ta spørsmålet om likelønn på alvor, men jeg mener at det er et spørsmål partene skal drøfte i forhandlinger, og ikke ved at politikerne legger i en pott med penger til likelønn.

- Hvordan ser KS på samhandlingsreformen, som skal gjennomføres innen 2012?

- Det blir en utfordring som vil kreve samarbeid mellom små og store kommuner for at den skal lykkes. Reformen er en gedigen tillitserklæring til hele kommunesektoren. Vi blir satt til å løse oppgavene i nærheten av der folk bor.

- Er den mulig å gjennomføre uten kommunesammenslåing?

- Hvis debatten om sammenslåing av kommuner tvinger seg frem, kan det tenkes at noen kommuner selv velger den løsningen. Det er ikke noe KS kommer til å ta til orde for.

 

Råd til rådmenn 

Fra skrivebordet i kontoret sitt i Kommunenes hus har Sigrun Vågeng utsikt over kontorpalassene som ligger i Vika ned mot Rådhusplassen og bryggene mot Oslofjorden. Haakon VII's gate 9 er adressen rådmenn landet over søker til når de for eksempel trenger hjelp fra skarpskodde jurister.

- Jeg har ikke brukt mye tid her ennå, konstaterer Sigrun Vågeng, idet hun logger seg av pc-en og henter kåpen i skapet for å begi seg ut i en kjølig høstkveld.

- Nå skal jeg innom butikken og kjøpe noe fisk og dra hjem og spise middag sammen med mannen min. Det er første kveld jeg kan ta det med ro hjemme denne uken.

Sigrun Vågeng er gift med juristen Trond Hellum, og har datteren Linn i 20-årene. To dager senere møter hun representanter for hele Kommune- Norge på sitt første landsstyremøte i KS. Hun virker trygg og avslappet når hun presenterer seg foran forsamlingen med arbeidsgivere fra hele landets kommuner og fylkeskommuner. Hun minner om at KS representerer nitten fylkeskommuner, 430 kommuner og 506 kommunale bedrifter.

- Jeg ønsker et KS i vekst, men det eneste jeg ønsker vekst i er antall bedrifter, sa hun, uten å si med rene ord om hun ønsker seg at tallet på kommuner og fylkeskommuner skal bli mindre i fremtiden.

Hun understreker at det er viktig for KS å ha god kontakt med fagforeningene og de politiske partiene, og at satsingsområdene til KS er helse, utdanning og klima. I salen sitter medlemmer i landsstyret til KS, med hver sine forventninger til hva den nye direktøren bringer.

- Vi er veldig fornøyde med at vi får en direktør som forstår bedriftenes situasjon og som ikke glemmer oss i det store kommunebildet, sier styreleder Mette Qvortrup i KS Bedrift.

- Det er spennende at vi har fått en kvinne som ny administrerende direktør. Jeg har bare hørt gode ord om henne. Hun gjorde stor suksess da hun besøkte fylkesårsmøtet til KS Rogaland, sier Helga Rullestad fra Karmøy kommune.

Signalene fra den nye KS-lederen blir ikke tatt like godt imot av alle.

- Hun gav et meget positivt inntrykk, men hun utfordret meg litt hvis det hun mener er at hun ønsker vekst i antall kommunale bedrifter. I Steinkjer går Arbeiderpartiet og SV inn for å få færre kommunale bedrifter og å ta makta tilbake fra AS-ene, sier varaordfører Aud Gaundal i Steinkjer kommune.

Samhandlingsreformen er en gedigen tillitserklæring til hele kommunesektoren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse