fbpx Mister 110 000 kroner av lønna Hopp til hovedinnhold

Mister 110 000 kroner av lønna

Enkelte arbeidsgivere ser ikke at en lønnsnedgang på 10 000 kroner i måneden slår knockout på privatøkonomien.

Det er full aktivitet på operasjonsavdelingenved Nordfjord Sjukehus i Sogn og Fjordane. To pasienter ligger på operasjonsbordet. En skulder og en rygg blir tatt hånd om av grønnkledde. Det er slik vi venter det skal være på en operasjonsavdeling. Men det er kanskje ikke lenger en selvfølge ved Nordfjord sjukehus. Nå blir stadig mer av akuttberedskapen i Helse Førde lagt til sentralsjukehuset i Førde, som på sin side opplever at korridorer må tas i bruk og at pasienter må settes på vent.

Ledelsen i Helse Førde synes imidlertid å være mer bekymret over at sentraliseringen av akuttberedskapen gjør at det ikke blir nok pasienter og arbeid for de grønnkledde ved Nordfjord sjukehus.

Per brev ble 14 anestesi- og operasjonssykepleiere den 28. september pålagt å arbeide etter en turnusplan som inneholder passiv tjeneste - også kalt vakt på vaktrom.

Sykepleierne må stille på jobb, men nå med en årlig lønnsreduksjon på rundt 110 000 kroner.

- Vi ønsker å tilpasse arbeidstiden opp mot de tjenestene vi skal yte på Nordfjordeid etter de planer og vedtak som er gjort av styret i Helse Førde, uttaler klinikkdirektør Kari Furevik til NRK Sogn og Fjordane.


Må være på sykehuset

Sykepleierne ved anestesi- og operasjonsavdelingen gikk fram til i høst i todelt vaktordning, hvor de enten jobbet 8,5 timer på dagtid eller 16 timer på kveld/natt med aktiv vakt fram til midnatt og passiv vakt fram til klokka 07.30. Arbeidsuken var på 40,5 timer og inkluderer aktiv jobb og bakvakt. Det var en ordning som fungerte svært godt, og som sykepleierne var fornøyde med.

I vår skulle ordningen evalueres. Sykepleierne var innstilt på å redusere den aktive vakten med to timer. Arbeidsgiver Helse Førde sa nei. Siden hørte sykepleierne ikke noe fra arbeidsgiver, før de i september fikk beskjed om at aktiv vakt på hverdagene er redusert fra midnatt til klokka 20.00. De fire timene ble gjort om til vakt på vaktrommet og betalt med en tredel av lønna. I helgene fikk sykepleierne bare godskrevet aktiv vakt mellom klokka 10.00 og 14.00. Den passive delen av arbeidstiden er økt, mens det blir mindre tid til aktiv tjeneste.

- Sykehuset er pålagt å ha beredskap 24 timer i døgnet på grunn av fødeavdelingen. For dette får vi nå betalt for fire timer aktiv tid på lørdager og det samme på søndager, og må være på sykehuset resten av vakten til en tredel av vanlig lønn. Arbeidsgiver bør ikke være overrasket når vi reagerer, sier anestesisykepleier Hildegunn Espe.

- Fullstendig uakseptabelt og en personalbehandling man skulle tro hørte historien til, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund (NSF).


Til rettsapparatet

NSF har stevnet Helse Førde og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter inn for Arbeidsretten for brudd på overenskomstens bestemmelse om vakt på vaktrom.

- Arbeidsgiver kan ikke ensidig bestemme at deler av anestesi- og operasjonssykepleiernes avtalte arbeidstid omgjøres til passiv vakt i form av såkalt vakt på vaktrom, sier advokat Oskar Nilssen i NSFs forhandlingsavdeling.

- For det første forutsetter avtale om vakt på vaktrom at arbeidstiden blir forlenget. Deretter må det inngås avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Ingen av disse forutsetningene er til stede her. NSF krever derfor at Helse Førde blir pålagt å avvikle arbeidstidsordningen, og at helseforetaket etterbetaler det økonomiske tapet de 14 sykepleierne er påført, forteller Nilssen.

- NSF håper å få behandlet saken så raskt som mulig i Arbeidsretten. For dette er en enorm belastning for de berørte. Enkelte arbeidsgivere synes ikke å se at en lønnsnedgang på 10 000 kroner i måneden slår knockout på privatøkonomi, kommenterer forbundsleder i Lisbeth Normann.

Arbeidsretten har godtatt å behandle stevningen som hastesak, og håper å få den opp enten i uke 48 eller uke 50.

Parallelt med stevningen for Arbeidsretten har NSF stevnet Helse Førde inn for Fjordane tingrett for erstatning av det økonomiske tapet sykepleierne er påført gjennom pålegget om passiv tjeneste.

Fylkesleder Oddgeir Lunde i NSF Sogn og Fjordane mener rettssaken mot helseforetaket er av stor prinsipiell betydning.

- Dersom Helse Førde vinner fram vil det bety at deler av arbeidsmiljøloven er verdiløs, og åpne for at lignende «spareordninger» kan komme på sykehus over hele landet.


Svekket beredskap

Hvis de 14 sykepleierne skal beholde samme lønn, krever arbeidsgiver at de må si ja til å gå inn i aktiv turnus ved sykehusets medisinsk avdeling. Det betyr ikke at sykepleierne på operasjonsavdelingen sitter med hendene i fanget. Tvert om har de alltid trådd til på medisinsk avdeling, for eksempel i forbindelse med måltider når de hadde ledig tid. Noe helt annet er å gå inn i vanlig turnus på avdelingen.

- Etter å ha jobbet over tjue år på operasjonsavdelingen er det ikke bare å gli inn i vanlig turnus på medisinsk avdeling. Mer bekymringsfullt er det at en slik ordning vil svekke beredskapen i hele helseforetaket, sier Hildegunn Espe.

Da den første snøen kom i begynnelsen av oktober måtte Nordfjord sjukehus ta seg av flere pasienter i forbindelse med to forskjellige bilulykker.

- Sentralsjukehuset i Førde har full beredskap, men hva hjelper det når ambulansebil eller -helikopter ikke  kunne rykke ut på grunn av vær- og føreforhold? Det gikk heldigvis bra denne gangen, sier Espe.


28 forskjellige dagvakter

Den nye turnusplanen på anestesi- og operasjonsavdelingen inneholder ikke mindre enn 28 forskjellige dagvakter.

- Det gjør det nesten umulig å holde oversikt over om vi har nok folk til å dekke alle vaktene til enhver tid. I tillegg blir det vanskelig å holde oversikt over hva som har skjedd i løpet av dagen, sier operasjonssykepleier Randi Krossøy.

- Den nye turnusplanen er helt håpløs, men måten den er innført på er enda verre. Vi føler oss rett og slett lite verdsatt, sier anestesisykepleier Siv Nord Olsen.

Frustrasjonen ble ikke mindre da sykepleierne fikk brev fra ledelsen i helseforetaket med tilbud om jobb ved Sentralsjukehuset i Førde.

- Dersom vi er villige til å reise ti mil til Førde, så skal vi få så og så mye penger. Vi skal få dekket reise etter statens satser, og så videre, forteller Espe.


Flere ringvirkninger

De faste svenske vikarene som har jobbet på Nordfjord sjukehus gjennom flere år takker nå nei til å jobbe etter den nye turnusen.

For å få bemanningskabalen til å gå opp har Helse Førde måtte ty til vikarbyrå. Det er ingen billig løsning.

- Før nye vikarer kan settes inn i ordinær vakt må de har brannopplæring og settes inn i sykehusets interne rutiner. For ikke å glemme data, forteller Hildegunn Espe. Flere vakter, færre ansatte og ukjente vikarer går ut over kvaliteten. Arbeidet på pakkerommet stopper opp og nødvendig utstyr og operasjonsstuer blir stående uvasket. På lørdagene hadde sykepleierne satt av tid til kvalitetsarbeid. Nå er dette også historie.

- Uansett utfall i rettsapparatet synes jeg synd på Helse Førde når de sender ut dette signalet til eventuelle arbeidssøkere, sier fylkesleder Oddgeir Lunde i NSF Sogn og Fjordane

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse