fbpx Spekter vil gi mer lønn mot ny arbeidstid Hopp til hovedinnhold

Spekter vil gi mer lønn mot ny arbeidstid

Kvinner må jobbe mer. Det er NSF og Spekter enige om. - Mer lønn må til, sier NSF-Normann. - Men da må vi diskutere arbeidstiden, sier Spekter-Bratten.

- Kvinnene må jobbe mer for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft, sa Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i et intervju med P4 i går.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til at 7 av 10 kvinner synes det er helt greit å bli forsørget av en mann.

- Kvinner må si at de vil forsørge seg selv. Hvis ikke klarer ikke vi å presse gjennom en lønn som fortjent, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

 

Etterlyser kvinner
Undersøkelsen Bratten viser til gjorde Synovate på oppdrag for Postbanken i 2008. Ifølge NRK svarte 7 av 10 kvinner at menn bør være hovedforsørgeren i forholdet.

Bare 5 prosent menn med barn velger deltid. Tallet for kvinner er nærmere 50 prosent. For sykepleierne er andelen deltidsarbeidende enda høyere.


 

Enige
Anne-Kari Bratten er kritisk til at kvinner i langt større grad enn menn velger en løsere tilknytning til arbeidslivet.

- Norske kvinner må i større grad være med og finansiere den norske velferdsstaten i fremtiden.

- Helt enig, sier NSF-leder Lisbeth Normann.

 

- Sørg for fulle stillinger
Normann foreslår umiddelbart noen grep som hun mener det er lett å gjøre noe med.

- Få bort uønsket deltid. La alle som vil få hele stillinger. Da vil arbeidsmengden øke.

Hun føyer til:

- Sørg for likelønn. Verdsett jobben sykepleierne gjør.

- Mange sykepleiere ønsker selv å jobbe deltid, uavhengig av lønn?

- Det vil alltid være noen som har behov for å jobbe mindre i perioder. Men det er lettere å utvikle seg faglig i full stilling. Og oppdaterte sykepleiere er viktig for pasientenes del.

 

- Må øke lønnen

- Hva kan Spekter gjøre for å få flere sykepleiere i full stilling?

- Vi har hatt mange diskusjoner med Spekter om å kunne holde seg faglig à jour i arbeidstiden. Vi vet at et inspirerende og godt arbeidsmiljø er viktig for at folk trives i jobb.

Normann mener man ikke kommer unna temaet lønn og likelønn.

- Så lenge menn tjener mer enn kvinner, vil kvinner i større grad velge deltid enn menn. Spekter kan ikke oppfordre til å jobbe mer, uten å være villig til å gi høyere lønn, mener hun.

 

Forsørge seg selv
- Hva synes du om at 7 av 10 kvinner synes det er greit at mannen er hovedforsørger?

- Hvis det er en gjennomgående holdning, klarer ikke vi å presse gjennom at sykepleierne får lønn som fortjent. Jeg synes at kvinner i 2009 må ha et ønske om å forsørge seg selv. Utdanner man seg, skal man ha lønn deretter. Det må kvinner si. Absolutt, sier Normann.

Hun viser også til at sykepleiere som jobber deltid, ikke opparbeider seg fulle pensjonsrettigheter.

 

Vil diskutere arbeidstiden
- Jeg tror Spekter og NSF må se på arbeidstsidsbestemmelsene. Med nye og fordomsfrie øyne.

Det sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

 

- Gerd Kristiansen i LO sa til NRK i dag at LO ikke er uvillig til det, påpeker hun.

Bratten viser til en undersøkelse Spekter har gjort blant norske arbeidsgivere.

- Lederne i sykehusene skiller seg ut ved å si at de har større problemer med arbeidstiden enn andre. Jeg har ikke noe fasitsvar, men det vil være fint å diskutere hva som er sykehusenes og sykepleiernes behov i dag. Dette er en invitasjon til NSF, og ikke et angrep.

 

- Må levere noe tilbake
- Hva med mer lønn? Ikke rart at kvinner oftere velger deltid når menn tjener mer?

- Spekter ønsker å prioritere sykepleierne. Men da vil vi at de leverer noe tilbake: Å se på arbeidstiden med nye øyne.

 

Kvinner er sykest
Bratten  peker på at sykefraværet blant kvinnelige sykepleiere er høyere enn blant mannlige sykepleiere.  

Også her ønsker hun seg en diskusjon.

- Hva tror du er årsaken?

- Det er lett å se at vi ikke har et likestilt familieliv, og da tror jeg ikke vi får et likestilt arbeidsliv heller. Vi ser at kvinner er oftere sykemeldt enn menn i alle sektorer; i industrien, blant leger og hjelpepleiere. Jeg tror for eksempel at samfunnet har andre krav til mødre enn til fedre. Jeg er mor selv og ser det i skolesammenheng, sier Bratten.

Hun viser nok en gang til behovet for en diskusjon om arbeidstid.

Kvinner i 2009 må ha et ønske om å forsørge seg selv.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse