fbpx Ønsker å føde naturlig, men tar keisersnitt Hopp til hovedinnhold

Ønsker å føde naturlig, men tar keisersnitt

Stadig flere førstegangsfødende tar keisersnitt. En ny norsk doktorgrad viser at det også gjelder kvinner som ønsker å føde naturlig.

Bare 29 prosent av de norske førstegangsfødende som ønsker en så naturlig fødsel som mulig, opplever å få dette ønsket oppfylt. 14, 5 prosent av denne gruppen føder likevel med keisersnitt. Tone Kringelands doktoravhandling «Perspective of risk in childbirth, women's expressed wishes for mode of delivery and how they actually give birth» bygger blant annet på den norske Mor&barn undersøkelsen. Tallene viser en økning i antall keisersnitt på norske fødeavdelinger.

En naturlig hendelse

Kringeland er generelt opptatt av medikaliseringen av samfunnet, og ser på nedgangen i naturlige fødsler som et eksempel på dette:

- Jeg mener det er viktig at en fødsel forblir en naturlig hendelse i folks liv og ikke en medisinsk. Det er viktig at det å føde ikke blir farliggjort. At friske kvinner føder friske barn er naturlig og selve fundamentet for menneskeheten. På den annen side kan vi jo ikke alltid la naturen gå sin gang, i mange situasjoner vil det være både på sin plass og helt nødvendig å ta keisersnitt eller å gi epidural, presiserer hun.

Avhenger av helsepersonell

Kringeland har ikke noe svar på hvorfor stadig flere norske kvinner tar keisersnitt, også de som i utgangspunktet ønsker å føde naturlig. I studien har hun påvist den økende tendensen til keisersnitt, men ikke spurt hvorfor.

- Jeg tror at svaret ligger like mye hos helsepersonell som hos kvinnene, sier hun.

- Min studie viser at mange av de kvinnene som i utgangspunktet ønsker en naturlig fødsel bakker ut i siste øyeblikk. Og da kan man spørre seg hvorfor dette skjer? Uforutsette ting som navlestreng rundt halsen skjer jo, men ikke i 15 prosent av tilfellene.

Varierer fra sykehus til sykehus

Kringland tror at svaret ligger i hvordan kvinnen blir møtt av det enkelte helsepersonell før og under fødselen.

- Bemanningen, tenkningen, ledelsen, fagkompetansen og den enkelte helsearbeideren. Alt dette er med på å påvirke hvordan kvinner føder og derfor variere også antallet keisersnitt fra sykehus til sykehus, mener Kringeland.

- Det er ikke størrelsen på sykehuset det kommer an på, men standarden i det enkelte miljø og holdningen hos den enkelte fagperson, tror hun og spør:

- Når går grensen for å handle medisinsk og hvem bestemmer dette?

Færre keisersnitt i Sverige

Ifølge NRK har sykehuset i Molde har den høyeste andelen keisersnitt i landet. Her blir det foretatt keisersnitt ved mer enn 30 prosent av fødslene mot 17,6 prosent i landsgjennomsnitt. Fjoråret var et norsk rekordår, da tok 17 prosent av norsk kvinner keisersnitt, det vil si over ti tusen.

Bemanning spiller inn

I Sverige ser det derimot ut som om trenden med flere keisersnitt er på vei nedover. Michael Algovik, avdelingssjef ved kvinneklinikken i Västervik sier til nyhetrna.net at de lenge har arbeidet for færre keisersnitt. I Västervik skjer i dag cirka 14 prosent av fødslene ved keisersnitt, mens snittet på landsbasis er på 17-18 prosent. Det synes å være bred enighet om at antall keisersnitt har med bemanningssituasjonen å gjøre. Både svensk tv og dagbladet.se påpeker at det å ha god tid til den fødende, særlig førstegangsfødende, kan bidra til å forebygge keisersnitt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse