fbpx Venter flere år på erstatning Hopp til hovedinnhold

Venter flere år på erstatning

Riksrevisjonen ser alvorlig på at det kan ta tre til fire år før saker om pasientskadeerstatning er endelig avgjort av Norsk Pasientskadeerstatning og i Pasientskadenenmda.

I 2008 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mer enn 2,5 år for saker som oppnår erstatning. Pasienter som påklager avgjørelser inn for Pasientskadenemnda, må vente ytterligere ett år på avgjørelse. Ved utgangen av året var det 5 925 saker under behandling ved NPE.

 

Målet er to år

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler til Riksrevisjonen at det er en målsetting at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i NPE skal ned til to år for saker som oppnår erstatning.

Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om departementets styring av NPE er tilstrekkelig, og om en saksbehandlingstid på to år kan ses som tilfredsstillende for brukerne.

 

Norsk Pasientskadeerstatning

NPEs hovedoppgave er å behandle erstatningskrav fra pasienter som er blitt påført skade innen helsevesenet, bidra med statistisk data til helsesektorens arbeid med kvalitetsforbedring og skadeforebyggelse, samt å informere om pasientskadeordningen til allmennheten, pasienter og helsevesen.

Ved utgangen av 2008 var det 5 925 saker under behandling ved Norsk Pasientskadeerstatning.