fbpx - Har gått en kule varmt Hopp til hovedinnhold
Soria Moria 2

- Har gått en kule varmt

Mange fine ord ble sagt da den rød-grønne regjeringen la frem Soria Moria 2. Men den la ingen likelønnspott på bordet.

Lisbeth Normann er ikke imponert.

Da Regjeringen i dag klokken 15.00 la frem Soria Moria 2 erklæringen, innrømmet den at det hadde gått en kule varmt under forhandlingene.

- Fortsatt politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet. Slik oppsummerer Jens Stoltenberg (Ap), Kristin Halvorsen (SV) og Liv-Signe Navarsete (Sp) grunnlaget de skal regjere på, også kalt Soria Moria 2.


Dialog om likelønn

Regjeringen følger ikke opp likelønnskommisjonens forslag om å legge 3 milliarder kroner på bordet for å tette likelønnsgapet.

Den ønsker i stedet å gå i dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010. For SV og Sp har dette vært en sak hvor de har støttet Norsk Sykepleierforbund under valgkampen.


Avhengig av gentlemenn

- Å få til likelønn mellom kjønnene handler ikke bare om lønn. Det handler også om ufrivillig deltid, skift/turnus og pappaperm. Dette er ting likelønnskommisjonen også trakk frem. Vi vil jobbe videre ut fra dette. Det jobbes nå med å lage en strategi for å få på plass en likelønnspott sammen med partene i arbeidslivet. Det innebærer blant annet at de mannsfdominerte yrkene må holde igjen når det gjelder lønnskrav, sa Kristin Halvorsen.


Skal vi ta politikerne seriøst?

- Det er ikke forpliktende nok at regjeringen kun vil starte en likelønnsdialog. De gjør veien frem til likelønn lang og full av snubletråder. Hvordan kan de tro at partene i arbeidslivet skal løse floken for dem - partene har jo ikke klart det siste 20 år, sier forbundsleder Lisbeth Normann i en pressemelding.

Normann mener regjeringen legger for mange føringer før de er villige til å hoste opp en likelønnspott.

 -Alle forutsetningene regjeringen setter, svekker troen på at dette er seriøst. Først krever regjeringen at partene i arbeidslivet skal avklare om det er grunnlag for likelønn, så må de bli enig om hvilke grupper som skal være med, så må partene bli enig om mekanismer som gjør at likelønnsløftet ikke blir spist opp, og til slutt skal regjeringen gå i dialog, sier hun.


Har advart  

Normann legger til at NSF hele veien har advart mot at likelønnsspørsmålet overlates til partene.

- Resultatet gjennom de siste 20 år har vært en skvising av de kvinnedominerte utdanningsgruppene, enten de befinner seg i LO eller UNIO. Uten klare politiske føringer om at en må prioritere de gruppene der likelønnsgapet er størst, er det fare for at vi er like langt, sier hun.

Lokalsykehus

På spørsmål fra salen om regjeringen kom til å legge ned lokalsykehus, var svaret nei.

Naversete lovet at lokalsykehus og fødetilbud i distriktene ikke skal legges ned.


Soria Moria 2

Her er de tre partienes egen smørdbrødliste over viktige ting som skal gjøres de neste fire årene:

* Regjeringen er innstilt på å gå inn i en dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010.

* En betydelig styrking av kommunenes frie inntekter slik at barnevern, skole og pleie og omsorg kan bedres.

* Samhandlingsreformen skal gjennomføres, og med det følger økt vektlegging av forebyggende innsats, bedre koordinering mellom aktørene og en satsing på helsetjenestene i kommunene.

* Utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015, og en styrking av eldres rettigheter gjennom lovendring og fastsettelse av en ny forskrift om verdig eldreomsorg.

* Opptrapping av innsatsen mot rusavhengighet. 

* Regjeringen vil i forbindelse med behandligen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.

* Det skal innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

* Timetallet på barneskolen skal styrkes, og opplæringsloven skal endres slik at vi sikrer en maksimumsgrense for tallet på elever pr. lærer på hver skole. 

* Forsterket innsats mot frafall i videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis. 

* Et taktskifte i samferdselspolitikken med økt satsing på vei, jernbane, luftfart og sjøveg.

* Øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi. 

* En opptrapping av kultursatsingen ved å gjennomføre Kulturløftet II.

* En skjerping av Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser. 

* En storsatsing på fornybar energi blant annet ved å innføre felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 og legge fram en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. 

* Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010.

 

Alle forutsetningene regjeringen setter, svekker troen på at dette er seriøst, mener Lisbeth Normann.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse