fbpx Livredde på jobb Hopp til hovedinnhold

Livredde på jobb

Redsel og frykt preger hverdagen til sykepleiere og hjelpepleiere som jobber med demente. Det viser en studie gjort ved Høgskolen i Oslo.

Les også: Tiltak mot trusler og vold

Det er førsteamanuensis May-Karin Rognstad som har gjort studien ved et sykehjem i Oslo.

- Ledelsen ved sykehjemmet tok kontakt med Høgskolen i Oslo. De ville ha hjelp, sier Rognstad.


Mange episoder

Ledelsen ved sykehjemmet var bekymret på vegne av de ansatte.

- De ansatte rapporterte om svært mange episoder med vold og trusler. Ledelsen ønsket å gjøre noe med dette. Det var bakgrunnen for at jeg sa ja til å gå inn på sykehjemmet og intervjue sykepleiere og hjelpepleiere, sier hun.

I studien er fire sykepleiere og åtte hjelpepleiere intervjuet.


Overrasket

Det er ikke uvanlig at helsepersonell blir slått, sparket og spyttet på av demente pasienter.

- Ble du overrasket over det du fikk høre?

- Når jeg samlet sammen alle intervjuene, ble jeg overrasket over hvor mye redsel og frykt de ansatte opplevde, sier hun.

I intervjuene fortalte de ansatte at de følte seg maktesløse og at de mislyktes i jobben når pasientene ble voldelige. Noen fortalte at de ikke følte seg kompetente til å håndtere urolige demente. 


Opptatt av verdighet

Men selv om de ansatte var redde, var både sykepleiere og hjelpepleiere opptatt av å vise de demente verdighet.

- De så pasientene som syke mennesker som har rett og krav på verdig pleie og omsorg, sier hun.


Nøkkelen er kompetanse

Rognstad spurte sine informanter hva de selv mente ville hjelpe dem i hverdagen.

- Svaret var et kurs hvor de kunne øve på situsjoner. De fikk trene på forflytninger  og stellesituasjoner med "pasienter" som var voldelige. De trente på hvor det er lurt å stå for ikke å  komme i slagsonen, hvordan tolke adferd og hvordan unngå å bruke tvang, forteller hun.

Rognsatd mener nøkkelen for å unngå voldelige situasjoner, er økt kompetanse.

- Nesten ingen av mine informanter hadde kurs eller videreutdanning i psykiatri. Når personalet er utrygt, blir pasientene nervøse og redde. Det er da de slår. Helsepersonell som skal jobbe med demente må ha riktig kompetanse. De må kunne "lese" pasientene og forutse situasjoner før de oppstår, sier hun.


Politikernes ansvar

Rognstad har sendt rapporten til flere politikere som sitter på Oslo rådhus.

- Har du fått noen tilbakemeldinger?

- Nei. Ikke et pip, sier hun.

- Politikerne vedtar og bygger nye sykehjem. De popper opp. Politikerne er ikke like opptatt av det som er inni sykehjemmene. Der finnes syke mennesker som trenger et personale med riktig kompetanse i forhold til det pasientene trenger. Det koster penger. Når noe koster penger blir det stille fra politikerne, sier Rognstad.


Har skjedd noe

Ved sykehjemmet Rognstad gjorde sine intervjuer, har funnene ført til endringer.

- De har fått flere stillinger for sykepleiere med spesialutdanning. De har også omorganisert sykehjemstjenestene, sier Rognstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse