fbpx Kommune-Norge vil ha mer fleksible turnuser Hopp til hovedinnhold

Kommune-Norge vil ha mer fleksible turnuser

- Ønsker man mindre deltid med færre ansatte er svaret enkelt: Jobb flere helger eller lengre vakter, mener rådgiver Einar Holand i Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Einar Holand var en av innlederne på seksjonen hvor arbeidstidsordninger og deltid ble diskutert under Kvalitetskonferansen 2009 i Oslo 25. og 26. august.

Timebank, ønsketurnus, lange vakter, årsarbeidsplaner... er bare noen av arbeidstidsordningene som er lansert i et forsøk på å redusere bruken av uønsket deltid blant ansatte og å øke fleksibiliteten blant brukere, ansatte og arbeidsgivere.

Bakgrunnen for konferansen er Kvalitetskommuneprogrammet som startet i 2007 hvor 140 kommuner deltar. Et av målene med programmet har vært å øke kvaliteten og effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet.

På konferansen ble deltakerne presentert for en rekke kommunale forsøk med nye arbeidstidsordninger. To av dem var Hurum kommune i Buskerud og Ringsaker kommune på Herdmark.

 

Hurum kommune

- Utgangspunktet er at ansatte selv skal kunne velge når og hvor mye de vil arbeide. Den enkelte velger stillingsstørrelse en gang i året, og lager en "pusleturnus" sammen med sine kolleger. Det er de ansattes ansvar å få dekket turnusen, sier leder for Tjeneste- og organisasjonsutvikling i Hurum kommune, Britt Kveseth.

Hun innrømmer at dette innebærer en del utfordringer i forhold til hvordan man tenker turnus i dag.

- For å få tilstrekkelig arbeidstid i forhold til valgt stillingsstørrelse, må personalet vikariere for hverandre eller arbeide i andre virksomheter innen tjenesteområdet. Kompensasjon for ubekvem arbeidstid blir vektet ut fra en lokal avtale og betales ut i form av timer som settes i timebank. Personalet kan hver måned velge om de vil omgjøre hele eller deler av timebanken til penger eller arbeidstid, forteller Kveseth.

Det å ta ansvar for egen arbeidssituasjon krever kompetanse, både i forhold til turnus, arbeidsplanlegging, kommunikasjon og konfliktløsning.

- Studiesirkler er hovedredskapet for å skape den nødvendige forandring og forpliktelse, ifølge Kveseth.

 

Ringsaker kommune

I Ringsaker kommune har man etablert årsarbeidstid eller også benevnt som ønsketurnus.

- Vi ønsker at ansatte får større innflytelse over egen arbeidstid, familieliv og sosialt liv for den ansatte. Turnusordningen slik den er i dag er en hemsko for å få dette til, mener ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune.

- Kommunen har derfor innført en ordning hvor den enkelte ansatte sender inn sine ønsker for hvor mye de ønsker å jobbe til en turnusansvarlig. Vedkommende setter deretter opp forslag til turnus to uker før den trår i kraft.

Ifølge Steen er forutsetningen for å få det til å virke at samarbeidet mellom personalet fungerer godt, og at det er de ansatte som må fordele den ubekvemme arbeidstiden mellom seg.

- Lønnen blir utbetalt etter stillingsprosent, og ubekvemstillegg etter når man jobber, sier Steen.

Her finnes foredragene: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/kvalitetskommuneprogrammet/forside.html?id=467500

Et av målene har vært å øke kvaliteten og effektiviteten idet kommunale tjenestetilbudet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse