fbpx Vi vet for lite om våre naboer Hopp til hovedinnhold

Vi vet for lite om våre naboer

Simon Neby tok nettopp doktorgraden på sykehussystemene i Norge, Sverige og Danmark. Konklusjon: Vi er ikke så like som vi tror.

 

 

Simon Neby konsentrerte seg om å se på reformer og organisasjonsendringer i offentlig sektor i Norge, Sverige og Damnark.

Hvordan reformer blir til? Hvordan får de sin form og omsettes i praksis? Og hvordan vi kan bruke reformer til å forstå mer om politiske og administrative systemer?

Det var disse spørsmålene han forsøkte å finne svar på.

Alle er vi (u)like

Et viktig funn i Nebys doktorgrad er at det selv mellom tre land som oppfattes som veldig like, er store forskjeller når det gjelder bruken av reformer, organisatoriske løsninger og politisk styring.


Norske politikere: "Hands on"

Norske politikere på nasjonalt nivå er mer direkte engasjert i sykehuspolitikk enn sine svenske og danske kolleger. Det henger i følge Neby sammen med tradisjoner for organisering, politisk styringsinnsats og relasjoner mellom aktører som har utviklet seg over tid.

Ulik praksis

Han fant også at ideer og organisatoriske prinsipper som mange tror er like for de tre landene, tolkes og blir omsatt i praksis på ulike måter.- Det har konkrete konsekvenser for hvordan systemene bør forstås, sier Neby på forskning.no.


Flere forskjeller 

I Sverige har ikke markedsretting eller nye ledelsesideer utfordret landstingene som det viktigste administrative, økonomiske og politiske nivået i sykehussystemet.

I Norge består fremdeles de fleste lokalsykehusene. Det til tross for at helseforetakene ofte ønsker endringer eller kutt.

I Danmark har de beholdt regional demokratisk innflytelse over sykehus- og helsetjenester. Selv om de har en tydelig tendens til sentralisering.


Vi vet for lite om nabolandene

- Jeg valgte temaet fordi vi fortsatt har mye å lære om forholdet mellom styrende og styrte. Og mellom det politisk ønskelige, og det praktisk mulige, sier Neby til forskning.no

Den skandinaviske tilnærmingen valgte han fordi han mener vi vet alt for lite om hvordan ting fungerer i våre naboland. Rent metodisk og teoretisk ga forskningsvalget han gode muligheter for å utforske teoretiske interesser.


Ønsker forståelse

- Forhåpentligvis kan forskningen min bidra til å skape forståelse for forholdet mellom politisk styring, organisasjon og reform, blant både politikere, "byråkrater" og folk flest. Jeg tror mange har nytte av et mer nyansert bilde enn det vi får gjennom enkeltsaker i mediene, skriver han.


Nye publikasjoner fra ATM og LIHCOM

Haldor Byrkjeflot og Simon Neby: The End of the Decentralized Model of Healthcare Governance? Comparing Developments in the Scandinavian Hospital Sectors. Journal of Health Organization and Management. 22/4, s. 331-349.

 

Jeg tror mange har nytte av et mer nyansert bilde enn det vi får gjennom enkeltsaker i mediene

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse