fbpx Én telefon hjelper Hopp til hovedinnhold

Én telefon hjelper

Det er nå vel tre måneder siden ambulant team ble opprettet ved Nordfjord psykiatrisenter (NPS). Effekten er allerede tydelig.

38 telefoner til ambulant team ved Nordfjord psykiatrisenter har bidratt til å redusere antall liggedøgn blant nordfjordinger ved helseforetakets akuttavdeling med 30 prosent.

Teamets avdelingsleder, May Kristin Sæther, og avdelingssjef på NPS, Trond Aarre, kan konstatere at det nye tilbudet i høyeste grad fungerer etter hensikten. Antall innleggelser ved akuttavdelingen ved Sentralsykehuset i Førde er gått dramatisk ned.

 

Team for senger

  - Hva var bakgrunnen for å opprette ambulant team på NPS?

- At vi opplevde at pasienter ble lagt inn ved akuttavdelingen ved sentralsykehuset bare fordi de ble syke etter klokka 15.00. Da var det på høy tid å reagere. Det kan ikke være slik at åpningstida skal avgjøre hvilke tilbud psykisk syke pasienter får, sier Trond Aarre.

Avdelingssjefen var heller ikke i tvil om hva nordfjordingene trengte - et ambulant team. Men for å få kunne opprette det måtte kapasiteten ved psykiatrisenter reduseres med to senger. Så langt har ikke det skapt problemer. Tilbudet på NPS fungerer like fleksibelt som tidligere, mener Aarre, noe han tolker dit hen at behovet for senger er mindre enn mange synes å tro.

 

Hindrer innleggelser

Ambulant team er et tilbud for personer som ellers ofte vil ha behov for innleggelse i akuttavdelingen ved sentralsykehuset.

- Nå har de fått vakttelefon de kan ringe, og kvalifisert personell de kan snakke med. Sentrale elementer i et ambulant team er rask kontakt, mobilitet og utvidet åpningstid, sier avdelingsleder May Kristin Sæther.

- Hvem er det som ringer?

- Alderen på dem som har tatt kontakt varierer fra 17 til 82 år. Og oftest kommer henvendelsen fra personen selv, legevakt eller pårørende. Grunnen til at de tar kontakt er flere, men flest henvendelser gjelder depressive symptomer. Videre angst, psykose og søvnproblem. Men også personer som trenger noen å snakke med der og da ringer, sier Sæther.

Ambulant team har egne kontor ved NPS, men arbeidsplassen er ute i Nordfjord-kommunene. De møter folk der det passer best for den enkelte. Det kan være i eget hjem, hos familie eller venner eller fastlegekontor. Eller på teamets kontor. Her får de tilbud om vurdering, diagnostisering, krisehåndtering og nettverksarbeid.

May Kristin Sæther er overbevist om at dette har hindret tvangsinnleggelser.

 

Tilpasset tilbud

Sammenlignet med antall liggedøgn i fjor har nordfjordingene benyttet 30 prosent færre liggedøgn ved sentralsykehusets akuttavdeling så langt i år.

- Ikke bare viser det at personer som har hatt kontakt med ambulant team har fått et bedre og mer tilpasset tilbud. Teamet gir også store økonomiske besparelser. Ressurser NPS kan bruke til å styrke de andre tilbudene ved psykiatrisenteret, sier Trond Aarre.

Det betyr ikke at avdelingssjefen mener det ikke er behov for akuttavdelinger. De har sine pasienter å ta seg av.

- Ambulant team kan og skal ikke erstatte akuttilbudet ved sentralsykehus. Men teamet er viktig og nødvendig for å redusere unødvendig bruk av akuttinnleggelser

Det kan ikke være slik at åpningstida skal avgjøre hvilke tilbud psykisk syke pasienter får.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse