fbpx Livredde på jobb Hopp til hovedinnhold

Livredde på jobb

Knivstikking, slag, spark og trusler er en del av hverdagen for de ansatte ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark.

Som følge av den økende tendensen av vold og trusler mot de ansatte, ble det i fjor satt ned en arbeidsgruppe ved Klinikk for akuttmedisin. Målet er å bedre sikkerheten og gi trygghet for de ansatte. Det melder varden.no

Har ikke respekt

Ifølge klinikksjef Frank Hvaal er det et generelt og økende samfunnsproblem som nå gjenspeiles i akuttmottaket.

- Vi ser en generell økning av voldsepisoder og mer truende atferd i samfunnet. I tillegg synes respekten for samfunnsinstitusjoner og autoriteter å være nedadgående. Det er ikke alle som har respekt for folk på jobb i hvit frakk lenger, og våre ansatte blir dessverre oftere også utsatt for dette, sier han til Sykepleien.

Utformingen av et nytt akuttmottak ved sykehuset er under planlegging, og Hvaal er opptatt av å finne løsninger som kan gi de ansatte en tryggere arbeidsplass. Samtidig mener han det er viktig å legge til rette for at pasientene skal føle seg mottatt på riktig måte.

Må vurdere egen atferd

- For å få til det må vi sørge for at systemene, metodene og lokalene våre er best mulig tilrettelagt for både ansatte og pasienter. Åpne, lyse og trivelige lokaliteter bygger ned angst og aggresjon, sier Hvaal, og legger til:

- Vi var for kort tid siden på studietur til både Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) og til Sveits, og fikk se hvordan de har valgt å løse disse tingene der. Begge steder hadde de tenkt lyst, åpent og imøtekommende, og de melder om gode erfaringer med en slik utforming av lokalene.

Klinikksjefen forteller at de har et tett samarbeid med politiet, som mener det er viktig at de også ser på egen atferd i møte med pasientene.

- Vi må tørre å erkjenne at egen atferd kan påvirke situasjonene man kommer i, og måten de utvikler seg på.  

Det er viktig å finne en balanse der man ivaretar egen sikkerhet, samtidig som man sikrer en god oppfølging av pasientene, påpeker Hvaal.

Sikkerhetstiltak

- Men dette er ingen enkel problemstilling. Det er mye angst og usikkerhet blant pasientene, og for mange kan møtet med helsepersonell oppleves vanskelig. Vi jobber aktivt med å utvikle kompetansen hos de ansatte, som må ha muligheten til å kunne tilkalle andre i fagmiljøet. Og de må ha tid nok til å utføre jobben på en ordentlig måte.

Ved akuttmottaket er det nå installert en alarm, som varsler internt og til politiet via brannvesenet. I tillegg er det montert opp et speil på undersøkelsesrommet, for at man skal kunne holde øye med pasienten selv om man står med ryggen til. En turnuslege ble knivstukket på nettopp dette rommet i fjor.

Nylig deltok til sammen 225 ansatte fra ulike avdelinger ved sykehuset på et sikkerhetsseminar, som hadde fokus på hvordan å forebygge og unngå vold.

Det er ikke alle som har respekt for folk på jobb i hvit frakk lenger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse