fbpx Innbringende sommer Hopp til hovedinnhold

Innbringende sommer

I Fredrikstad kommune skal pasientene få en god sommer. Sykepleiere som tar i et ekstra tak kan forvente en fyldigere lønningspose.

Nyutdannede sykepleiere som velger å ta sommerjobb i Fredrikstad kommune får full ansiennitet. På toppen får de 50 kroner ekstra i timen.

- De vil da ha en timelønn på 241 kroner. Det blir 590 kroner ekstra per vakt, og vil i løpet av åtte sommeruker gi 22 352 kroner ekstra i lønningsposen, sier NSF hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, Hilde Ranum.

Baktanke

Årsaken er selvfølgelig at Fredrikstad på lik linje med andre kommuner, sliter med å rekruttere riktig kompetanse i sommermånedene.

- Vi håper selvfølgelig at dette tiltaket vil få positive ringvirkninger. Med det mener jeg at det blir lettere å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger ellers i året, sier Ranum.

Hun har tenkt på det faktum at nyutdannede kan få mer betalt enn erfarne sykepleier på vakt i sommer.

- Vi har vurdert det slik at dette er et kortsiktig tiltak som forhåpentligvis kan få langvarige konsekvenser. Dersom vi klarer å få kompetente folk på vakt til enhver tid blir det bedre både for pasientene, ansatte og vikarer, sier Ranum.

Flere tiltak

Kommunen har også gått inn for andre former for kompensasjon som ikke bare gjelder nyutdannede.

- Vi jobber normalt hver fjerde helg. De som ønsker det, kan jobbe annen hver helg å få 1 000 kroner ekstra per vakt. De skal ikke jobbe flere timer per uke. Det er et tiltak for å sikre at vi har kompetent personelt på vakt også i helgene, sier hun.

De sykepleierne som frivillig går med på å forskyve ferien, får også kompensasjon.

- De får 1 000 kroner ekstra per vakt som flyttes, men man må flytte en uke om gangen, sier hun.

Godt sammarbeid

- Har det vært vanskelig å få kommunen med på dette?

- Vi har i flere år prøvd ulike løsninger for å få sommeren til å gå opp. Problemet er at vi ikke har klart å treffe målet, nemlig å sikre god og riktig bemanning om sommeren. De tiltakene vi nå har satt i gang viser at det har vært et godt sammarbeid mellom administrasjonen og tillitsvalgtappartatet. Vi håper dette sender ut signaler om at kommunen satser, og er villig til å strekke seg langt for å få sommeravviklingen til, sier Ranum.

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse