fbpx Sykepleien Forskning 04/2007 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 04/2007

2007; 2 (4)

Les PDF-utgave (pdf, 5.72 MB)

Innhold

Leder:Forskningsartikler og peer review.systemet s. 207

Forskning i praksis:De minste blant oss s. 208

Innspill av Anne Lise Ryel:Kreftforskning s. 210

Evidene Based Nursing:

Systematisk oppvarming før, under og etter store mageoperasjoner reduserte postoperative komplikasjoner s. 212

Kort sengeleie like trykt som lengre sengeleie etter akutt hjerteinfarkt s. 214

Innlagte pasienter følte at trykksår påvirket livskvaliteten fordi sykepleiere ikke behandlet smerter og ubehap på en adekvat måte s. 216

Artikkel: Endringer i peroperativ sedasjonspraksis og årsakene til disse.Av Thomas Lie, Ellen Lunde og Egil Bekkhus s. 218

Kommentar:Vondt eller bare litt ubehagelig? Av Lisbeth Maurstad s. 227

Artikkel:Hva skal til for å si: "dette var et godt arbeidsmøte"?Av Bente P. Skogsaas s. 228

Forskningsnytt:

Er et sykehjem egentlig et hjem s. 236

Trivsel på sykehjem s. 236

Fekal inkontines hos eldre med hjemmesykepleie s. 237

Artikkel:Stein i magen.Av Rune Karlsen s. 238

Cochrane:

Ingen grunn til å utføre amniotomi? s. 245

Forskning i praksis:Friske øyne på fedme s. 246

Essay: Medikaliseringens skjulte grunner. Av Åge Wifstad s. 248

Cochrane:

Mange enkelte og billige tiltak er effektive for å redusere smitte av influensavirus s. 252

Artikkel: Hva opplever intensivsykepleiere som utfordrende ved avsluttende behandling i intensivavdelingen.Av Anne Kathrine Langerud s. 254

Innspill av Monica Nortvedt.Evaluerer du egen praksis regelmessig? s. 261

Nytt og nyttig:

Litteratursøking. Av Hilde Strømmme s. 264

Gadamers hermeneutikk.Av Brita Nilsson s. 266

Samfunnsnyttig forskning på Ullevål. Av Geir Arne Johansen

Forskerintervju med Inger Beate Larsens. 270

Flere utgaver