fbpx Sykehjemmet studentene glemte Hopp til hovedinnhold

Sykehjemmet studentene glemte

Sykepleierne ved Grinitun sykehjem i Østfold står parate til å ta imot studenter. Problemet er at ingen vil komme.

Solen står høyt på himmelen og gir en fornemmelse av tidlig vår på tunet foran Grinitun sykehjem i Spydeberg. Dette er indre Østfold, men likevel ikke mer enn en 40 minutters togtur unna hovedstaden. 

- Vi tar veldig gjerne imot studenter, sier avdelingssykepleier Kirsten Vold idet hun møter oss ved inngangen.  

Takket være det fireårige deltidsstudiet ved høyskolen Diakonova i Askim har sykehjemmet klart å rekruttere noen. Dette tilbudet finnes imidlertid ikke lenger, så nå er det desto vanskeligere å få tak i nye studenter.

Grinitun gir botilbud til eldre og funksjonshemmede på permanent basis eller over kortere perioder. I tillegg finnes dagsenter og en skjermet enhet for personer med demens. 

Store utfordringer    

Sykepleier Toril F. Molle startet i sin første jobb ved sykehjemmet i 1979, og hun mener at det er noe helt annet å jobbe innen geriatri i dag, sammenlignet med hvordan det var for 30 år siden. 

- Vi har så mange diagnoser, som hver for seg krever høy kompetanse. Her på huset har vi eksempelvis folk med videreutdanning i anestesi, palliasjon og demens. Når vi vet at over 80 prosent av sykehjemsbeboerne i Norge har en demensdiagnose, er det naturligvis viktig å ha kunnskap om denne pasientgruppen, sier hun.

Utfordringen ligger i å få studentene til å skjønne at det kan være morsomt å jobbe med geriatri, mener hun.

Kollega og avdelingssykepleier Else Monsen er enig. 

- Vi forsøker å gjøre studentenes møte med dette arbeidet så motiverende og inspirerende som mulig. Når en student kommer til oss blir han eller hun møtt med en velkomstpakke, som inneholder informasjon om hva dette stedet er for noe, om antall beboere, våre forventninger, og informasjon om hvem som skal være deres primærkontakt og så videre, forklarer hun.    

Ingen praksis uten sykepleier     

Norsk Sykepleierforbunds undersøkelse blant avgangsstudentene i Østfolds sykepleierutdanning for 2008 viser at bare knapt 8 prosent av studentene primært ønsker å jobbe i sykehjem. 87 prosent mener at erfaring fra tidligere praksisplasser har vært med på å påvirke ønsket om hvor de vil søke seg etter endt utdanning.

Studentene nevner oftest den lave kompetansen og mangel på sykepleierkolleger for faglig veiledning som negativ erfaring fra praksis på sykehjem.  

Ifølge Kirsten Vold er imidlertid alle vakter ved Grinitun dekket opp av sykepleiere. De fleste av sykepleierne ved sykehjemmet gir tydelig uttrykk for at de ønsker å være veiledere. 

- Man kommer ikke hit som student uten å ha en sykepleier i ryggen, understreker Vold, og påpeker at studentene som gjennom tiden har hatt sin praksis ved sykehjemmet har vært fornøyde med både samarbeidet og oppfølgingen. 

- Hva tror du så det kommer av, at studentene vegrer seg for å søke praksis hos dere?

 - Det er ikke til å stikke under en stol at det er dårlig kollektiv forbindelse mellom Fredrikstad og Spydeberg. Det er ikke mange hybler å oppdrive her heller. Men det lar seg gjøre. Det går for eksempel buss til Ski, og tog derfra til Spydeberg. Så helt umulig er det ikke, sier hun.

Finner noe nærmere

Geir Aarset er praksiskonsulent ved avdeling for helse- og sosialfag på Høgskolen i Østfold, og han er kjent med at de ansatte ved Grinitun ønsker å få studenter dit i praksis.

- Vi er fullt klar over at de ønsker seg studenter, men så lenge vi har praksisplasser der studentene bor, forsøker vi å etterkomme deres ønsker om å få plass på hjemstedet, sier han.

Problemet er ifølge Aarset at det fort blir for dyrt for studentene å pendle mellom Fredrikstad og Spydeberg. Og det er stort sett uproblematisk å finne praksisplasser i sykehjem rundt om i kommunene, påpeker han.

Dyr og lang reisevei

- Jeg synes det blir vanskelig å pålegge studenter å ta praksis i Spydeberg så lenge de selv ikke kommer derfra. Og nå er situasjonen slik at vi ikke har hatt studenter derfra på mange år. Vi har generelt få studenter fra indre Østfold.  

- Men burde det ikke vektlegges at dette tross alt er et sykehjem som tar initiativ og ønsker å tilby studentene faglig veiledning og oppfølging?

- Alle praksisplassene vi benytter fyller kravene til faglig veiledning og oppfølging, så det er intet motsetningsforhold mellom det og studentenes ønsker. Får jeg bekymringsmeldinger om kvaliteten på praksisplasser fra våre lærere, som jo er i praksisbesøk hos alle studentene, tas det alvorlig, sier Aarset, og legger til:

- Alle studentene som er i praksis i sykehjem, får tre praksisbesøk av lærer i løpet av praksisperioden, og dette medfører at vi noen ganger må «konsentrere» studentene der det er mulig, både av tidsmessige og økonomiske grunner.  

Måtte reagere     

Virksomhetsleder ved Grinitun,Mona Bekkhus, reagerte da hun leste temaet om studenter i praksis som stod å lese i Sykepleien nr. 2/09. Studentene måtte ta til takke med praksisplasser der det ikke engeng var ansatt sykepleiere. Den virkeligheten er ukjent for Bekkhus. For til tross for hennes gjentatte henvendelser til Høgskolen i Østfold er det ingen derfra som har ønsket seg praksisplass ved Grinitun sykehjem i løpet av de siste årene.

I løpet av de åtte årene Bekkus har vært virksomhetsleder, har de ikke hatt en eneste sykepleierstudent fra Fredrikstad i praksis ved sykehjemmet. Hun understreker at det ikke ligger noen bitterhet i dette, hun ønsker bare å fortelle at de har et tilbud.

- Mitt poeng er at sykepleierne hos oss gjerne vil ha studenter, og vi ønsker å tilby studentene en inspirerende praksisperiode med god, faglig veiledning og oppfølging.      

Delt ansvar        

Norsk Sykepleierforbunds studentrådgiver Morten Kristoffersen synes det er flott at Grinitun vil ha studenter. Samtidig forstår han at studentene vegrer seg for en tungvint og dyr reisevei.

- Jeg synes hovedansvaret ligger hos kommunen, hvis de ønsker å gjøre seg attraktive for skolen og studentene, sier han og legger til:  

- De bør tilby løsninger som gjør det enkelt og greit å komme seg dit. Sett opp en minibuss som går direkte fra Fredrikstad, eller tilby studentene et sted å bo på stedet. Dette er jo først og fremst et praktisk problem som kommunen kan løse om de vil, sier han.

Kristoffersen presiserer at det skolene først og fremst har ansvaret for er at de plassene de velger er gode, og ikke at alle sykehjem får studenter.    

0 Kommentarer

Annonse
Annonse