fbpx Bygger kompetanse selv Hopp til hovedinnhold
Sykepleieforskning:

Bygger kompetanse selv

Ahus satser på å ha sykepleiere med doktorgradskompetanse innen få år. Det må til for å drive egne forskningsprosjekter, mener ledelsen.

Divisjon for sykepleie vil styrke fagmiljøet med økt kompetanse. Flere skal få mastergrad.

- Vi jobber med utvikling av økonomiske insentiver, kompetanseutviklingstiltak, organisering og samordning av forskningskompetanse på tvers av enheter i sykehuset, sier Janne Sonerud, leder for Divisjon for sykepleie.

- Er en sentralisering av forskningsvirksomheten i store miljøer en riktig vei å gå for Helse Sør-Øst?

- Ut fra dagens situasjon ser vi at det kan være en fordel om det var flere i et miljø som gjensidig kunne hjelpe hverandre. Samtidig ser vi at vi trenger samarbeid med andre for å få til noe videre. Ulempen med for store miljø kan være at avstanden til de kliniske problemstillingene i hverdagen blir lang. Av den grunn er det nødvendig å bygge opp forskningskompetanse i sykepleietjenesten i eget foretak, sier Janne Sonerud.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse