fbpx Skal lønne seg å jobbe Hopp til hovedinnhold

Skal lønne seg å jobbe

På fredag la arbeids- og inkluderingsminister, Dag Terje Andersen, frem lovforslaget om ny alderspensjon.
- Det skal lønne seg å jobbe, sier Andersen.

Lovforslaget som Andersen la frem, inneholder blant annet levealdersjustering av alderspensjonen.

Dagens unge må belage seg på å arbeide lenger for å få samme beløp som dagens pensjonister får. Årsaken er at når levealderen øker, blir dagens ordning for kostbar. 

Statsråden sier i en pressemelding at det kan forsvares fordi den enkeltes periode som pensjonist også øker.

Alle år teller

Forslaget bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Inntektspensjonen tjenes opp ved at alle år fra 13 til 75 teller med. Andersen lover at ingen får dårligere pensjon enn dagens minstepensjonister.

De nye opptjeningsreglene gjør at de som utfører ulønnet omsorgsarbeid, som er i militærtjeneste eller arbeidsledige oppparbeider seg pensjonspoeng. Disse reglene gjelder fra 2010.

Andre regler

Fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner gjelder fra 2011. Levealdersjusteringen får konsekvenser for pensjoner som tas ut fra 2011.

Pensjonsreformen omfatter hele pensjonssystemet. I fjor vår ble partene i arbeidslivet enige om ny AFP-ordning i privat sektor som er tilpasset ny alderspensjon.

Det arbeides videre med tilpasninger som omfatter folketrygdens ytelser til uføre og etterlatte, tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor og AFP i offentlig sektor. Denne rapporten skal være ferdig 27. februar.

Lønnsoppgjøret

I morgen arrangerer LO sitt representantskapsmøte. Da skal årets mellomoppgjør planlegges og diskuteres. Sannsynligvis blir pensjon en av de viktigste tema i oppgjøret.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse