fbpx Samhandlet lenge før Hanssen Hopp til hovedinnhold

Samhandlet lenge før Hanssen

Sunn fornuft og god samhandlingsvilje banet veien for sykepleierne ved Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms. Her har de nøkkelroller og driftsansvar.

11 300 pasienter i fire kommuner (Kåfjord, Skjervøy,Kvænangen og Nordreisa) nyter nå godt av helsesenteret Sonjatun i Nordreisa, som er blitt et distriktsmedisinsk senter med bl.a. telemedisin og lysbehandling. Pasientene sparer inntil et halvt døgn i reisetid fordi de slipper å reise inn til Tromsø for å få behandling. Istedet kommer de til Sonjatun og blir møtt av sykepleiere. Telemedisin sikrer rask, trygg og effektiv behandling.

- Erfaringer fra andre land viser at sykepleiere er en sterk ressurs til denne jobben, forteller prosjektleder Herbjørg Fagertun. Hun dro på NSHs lederkonferanse i Oslo for å fortelle om det unike samahandlingsprosjektet i Nord-Norge.

Kompetanseutvikling
"En dør til helse-, sosial- og trygdetjenester", var visjonen da Sonjatun åpnet allerede i 1977. Herbjørg Fagertun begynte å jobbe på helsesenteret kort tid etter endt sykepleierutdanning i 1973. 

Den gang var målet at tjenestene skulle samles under et tak. Nå er helsetilbudet blitt utviklet til et langt større nettverk. I samarbeid med UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tilbyr senteret bl.a røntgen, ortopedisk veiledning fra legespesialist i Tromsø og lysbehandling for pasienter med hudlidelser. Sistnevnte tilbud drives av sykepleiere.

- Sykepleierne får opplæring og hospitering innenfor de ulike fagfeltene. Klassehevingen dette medfører er en bevisst ringvirkning. Kvalitetsutvikling og kompetanseheviing er også et mål for DMS-prosjektet, sier Fagertun. 

Hun synes det er helt naturlig at sykepleierne fører an.

- I  våre kommuner er det sykepleierne som er pådrivere til å få gjort ting, fordi det er de som er ute hos pasientene. 

Nå bygger Fagertun og ledergruppa faglige nettverk som dekker hele Nord-Norge innenfor fagområdene kreftbehandling, demens, rus, psykisk helse og KOLS. 

Hva med sykepleierne?
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har nylig kalkulert med et 50 prosent merbehov for leger i kommunehelsetjenesten i årene som kommer. Fagertun savner et utspill om sykepleiernes fremtidige rolle.

- Sykepleierne blir en kjempeviktig nøkkel i utviklingen fremover. Når helseministeren snakker om at det nå skal satses mer på legene ute i distriktene, håper jeg at dette ikke betyr en ny fastlege reform. Det trengs også flere sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Uten tvil. Sykepleiere har tillit i befolkningen. Det er ikke uten grunn, sier Herbjørg Fagertun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse