fbpx Hvem skal ta blodprøvene? Hopp til hovedinnhold

Hvem skal ta blodprøvene?

– Bioingeniørene bør ta blodprøver, sier Brit Valaas Viddal, leder av NITO Bioingeniørfaglig institutt. – Sykepleierne kan like gjerne gjøre det, mener Aud Olsen, avdelingssykepleier ved St. Olavs hospital.

På sengeposter både på St. Olav i Trondheim og på Ullevål og Rikshospitalet i Oslo er det blitt vanlig at sykepleiere tar blodprøver. På Akershus universitetssykehus er nesten all blodprøvetaking overlatt til sykepleierne. Det bekymrer Brit Valaas Viddal. 

– De aller fleste feil blir begått i det vi kaller den preanalytiske fasen. Det vil si i tidsrommet fra det blir bestemt at en prøve skal tas, og til analysen av prøven begynner. Slike feil kan føre til gale analysesvar. 

– Hva slags feil? 

– For eksempel at det tas prøve av feil pasient eller at prøven merkes med feil navn. Men også forhold rundt selve prøvetakingen, som at det stases for mye, slik at kalium frigjøres og analysesvaret blir feil. 

Viddal (bildet) peker på at bioingeniørene har bred kunnskap om hva som kan påvirke blodprøvene. Som at mye skriking hos en unge kan forårsake økte verdier av hvite blodlegemer. 

– Kan ikke sykepleiere lære dette? 

– De har ingenting om blodprøvetaking i utdanningen. Bioingeniørene lærer om blodprøvetaking gjennom veldig mange fag, som for eksempel hematologi. Skal sykepleierne tilegne seg samme kunnskap, krever det mye opplæring. 

– Hva slags konsekvenser kan feil under prøvetaking få? 

– Feil analyseresultat. Forhåpentligvis så feil at man skjønner at noe er galt, så det må tas ny prøve. Da må pasienten stikkes igjen. Oppdages ikke feilen, får det konsekvenser for behandlingen. 

– Får dere meldinger om mange feil gjort av sykepleiere? 

– Min erfaring er at det er vanskelig å holde sykepleierne oppdatert. Det er lite rom for å drive undervisning. Dessuten har mange sengeposter stor utskiftning av personale. Man skal ta mange prøver før man blir en god prøvetaker. Mitt ønske er at det er flest mulig eksperter som tar seg av blodprøvene. 

– Er bioingeniørene redde for jobbene sine? 

– Jeg er først og fremst redd for kvaliteten. Personlig liker jeg pasientkontakten, det tror jeg mange bioingeniører gjør. Det gir nærhet til det vi jobber med. Men jeg tror ikke det vil bli behov for færre bioingeniører. 

– Mener du at sykepleiere overhodet ikke bør ta blodprøver? 

– Generelt mener jeg det er bioingeniørene som skal ta blodprøver i sykehus. Men jeg ser at det kan være hensiktsmessig på spesialavdelinger som neonatal og dialyse, dersom det foregår i tett dialog med laboratoriet.

I tre år har sykepleierne ved Avdeling for geriatri på St. Olavs hospital tatt nesten alle blodprøver. Det ser avdelingssykepleier Aud Olsen som et klart gode. Både for pasienter og sykepleiere. 

– Vi tar blodprøver når det passer pasienten, og pasienten slipper å forholde seg til så mange mennesker, erfarer hun.
Da bioingeniørene tok prøvene, gikk de runden åtte om morgenen. Da hendte det at pasienter var til undersøkelse eller i dusjen. Nå tilpasser sykepleieren blodprøvene i forhold til andre aktiviteter. Er pasienten tidlig våken, kan nattevaktene ta prøver. Da er resultatene klare til previsitten. 

Hun viser til at de tok blodprøver før også. 

– Da tok vi prøver som måtte tas utenom rundene. Men det var ikke ofte, så det var lett å føle seg usikker. Det ble heller ikke mye stikketrening. 

Nå opplever Olsen (bildet) at sykepleierne i større grad forholder seg til blodprøvene. Også legene er fornøyde. 

– Men sykepleiere har ingenting om blodprøvetaking i utdanningen? 

– Opplæring er en klar forutsetning. Sykepleierne må føle seg trygge. Bare det faste personalet får ta blodprøver. Vi er godt lært opp av laboratoriet og de kan tilkalles ved problemer, for eksempel hvis en pasient er vanskelig å stikke, presiserer hun.
Olsen viser også til gode rutiner. 

– Vi får ferdige etiketter, hvor det står hvilke prøveglass som skal benyttes, i hvilken rekkefølge prøvene skal tas og om vi må ta spesielle hensyn. Da er oppgaven å stikke, og jeg kan ikke se at det skal være så vanskelig. 

– Bioingeniørene frykter dårligere kvalitet? 

– Det var noen avvik i begynnelsen, nå er det sjelden. Jeg kan ikke forstå annet enn at kvaliteten er god. 

– Har du ingen betenkeligheter? 

– Nei. Jeg er veldig fornøyd med at sykepleierne har tatt over. Det forutsetter opplæring og samarbeid med laboratoriet. Men det må sies at vi har et vanlig "repertoar" av prøver, og jeg kan forstå hvis avdelinger med litt mer uvanlige prøver ser det annerledes. Jeg kan bare snakke for meg selv. Men jeg har spurt sykepleierne her om de vil slippe å ta blodprøver og gå tilbake til sånn vi hadde det før. Absolutt alle sier nei.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet til høyre.

Min erfaring er at det er vanskelig å holde sykepleierne oppdatert.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse