fbpx Færre søker sykepleien Hopp til hovedinnhold

Færre søker sykepleien

De seinere års nedgang til høyere utdanning har stoppet opp. Men ikke for sykepleierutdanningen. Der fortsetter nedgangen.

Samordna opptak har per april 2008 registrert rundt 92 500 søkere til høyere grunnutdanning. Det samme som året før. Seks av ti søkere er kvinner. 

For sykepleierutdanningen forsetter imidlertid nedgangen i antall søkere. Fra i fjor til i år er nedgangen på hele 7,8 prosent. Totalt sett er det i underkant av to søkere per studieplass. 

Blant de sju utdanningstypene med mest tilbakegang i antallet primærsøkere faller seks innenfor kategorien helsefag.

Ikke overrasket
Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund er ikke overrasket. 

– Unge kjenner til det som venter ferdigutdannede sykepleiere: Lav lønn, ufrivillig deltid og problemer med å få fast jobb. Det er viktige kriterier for å rekruttere ungdom, sier Normann. 

– Det er ingen grunn til at ikke sykepleie skal bli et høystatusyrke. Men da må politikere og arbeidsgivere prioritere. Dette er en kamp om kompetanse, og det er alvorlig for helsetjenestene og pasienter at færre unge ønsker å ta helsefagutdanning. Sju av ti kommuner har ikke nok sykepleiere i dag, sier Normann.

Nedgangen stanset
For første gang siden 2005 går ikke tallet på søkere til høyere utdanning ned. 92 500 søkere vil ta høyere utdanning til høsten.
Den viktigste årsaken til at søkertallene nå er stabile, er at årskullene igjen øker. Et godt arbeidsmarked spiller også inn, ifølge Samordna opptak.

Unge kjenner til det som venter ferdigutdannede sykepleiere: Lav lønn, ufrivillig deltid og problemer med å få fast jobb.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse