fbpx Senker praksiskravene Hopp til hovedinnhold

Senker praksiskravene

Fra høsten av er det slett ikke sikkert at alle sykepleierstudenter får praksis på medisinske og kirugiske sengeposter.

Den nye rammeplanen fastsetter minst 50 uker praksis ved spesialisthelsetjenesten innen medisin, kirurgi, psykiatri, eldreomsorg/geriatri eller hjemmesykepleien. Men det er fritt opp til høgskolene å velge bort to av de fem områdene. Det betyr at en studentene kan risikere å gå gjennom studietiden uten å ha fulgt en alvorlig syk sengepasient på en medisinsk eller kirugisk sengepost.

I dag plikter sykepleierutdanningen blant annet å gi studentene 16 uker med veiledet praksis på kirurgisk og medisnsk sengepost, noe som for en del høgskoler er blitt en akilles hæl. Ledelsen ved Høgskolen i Oslo (HiO) har hatt store problemer med å skaffe slike plasser til studentene. Ifølge dekan Vigdis Granum ved HiO er sengepostene blitt færre fordi behandlingsmønsteret har forandret seg slik at gjennomsnittlig liggetid er kortere. Dermed blir det færre praksisplasser. 

- Vi må stå friere til å kunne finne de gode læresituasjonene for studentene våre, i tråd med dagens helsevesen. Dette kan innebære ved pre- og postoperative, ved dagkirurgisk og poliklinisk behandling og i det private, sa dekanen til Sykepleien da den forslaget til en ny rammeplan ble drøftet høsten 2006.

.    

Vi må stå friere til å kunne finne de gode læresituasjonene for studentene våre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse