fbpx – Må kunne mer enn teknikk Hopp til hovedinnhold

– Må kunne mer enn teknikk

Ungdom vet mye om sex. Men ikke det de bør vite. Refleksjon rundt egen seksualitet og det å sette grenser bør inn i seksualundervisningen, mener helsesøstrene. Blant annet for å bremse økende seksuell trakassering.

En ny undersøkelse gjennomført av NTNU på oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune viser at svært mange skoleelever opplever seksuell trakassering i hverdagen. En av ti jenter svarer at de har opplevd å bli tvunget til samleie eller munnsex mot sin vilje. Den nylig offentliggjorte undersøkelsen er internettbasert og gjennomført blant 1524 elever ved ni videregående skoler i Sør-Trøndelag. 

Funn i tidligere landsomfattende undersøkelser, blant annet fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova), gjør at funnene i Sør-Trøndelag som gjelder tvang til sex med stor sannsynlighet også er gyldig i resten av landet. Resultatene er alarmerende, mener forskerne bak studien. 

– Måten spørsmålet er stilt på sier oss at dette ikke bare er verbalt press om å ha sex, men de sier at de er blitt tvunget til å gjennomføre sameleie mot sin vilje. Det handler om alvorlig maktutøvelse og er noe vi må ta svært alvorlig, sier Mons Bendixen og Leif Edward Ottesen Kennair, begge førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. 

Det er også helt vanlig at jenter blir kalt for ”hore” og ”bitch”, og gutter for ”homo”. De fleste opplever dette som krenkende. Forskerne bak studien etterlyser en bedre seksualundervisning i skolen.

Tydelige voksne  
I mange kommuner har helsesøstrene ved skolen eller i kommunen en sentral rolle i seksualundervisningen. Leder for landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund, Astrid Grydeland Ersvik, mener seksuell trakassering må være et sentralt tema i samlivs- og seksualundervisningen.

– Det er viktig å la dette inngå i dialog med elevene rundt rammer for seksualitet, gjensidig respekt, retten til å sette egne grenser og til å utvikle en seksuell autonomi. Vi må også tørre å være tydelige voksne, sier Ersvik.

Tar på alvor
Helseavdelingen i Asker kommune har tatt konsekvensen av en utviklingen mot nye holdninger til sex blant ungdom. Det er laget et eget undervisningsopplegg som handler mer om refleksjon rundt egne følelser og grenser. 

– Elevene har mye kunnskap om sex fordi det er mye informasjon tilgjengelig i alle typer medier. Men de har liten erfaring med egne seksuelle følelser. De vet altså mye, men ikke det de bør vite, sier leder for ungdomsgruppen i helseavdelingen i Asker kommune, Kaja Kjærulf. 

Hun og hennes kolleger forsøker å gi elevene denne kunnskapen gjennom refleksjon og dialog med elevene. 

– Før sto vi gjerne og fortalte om kjønnsorganene og hvordan et samleie foregår. Det vi nå har valgt å fokusere på, er følelsene og alt som foregår rundt, som egen seksuell helse og grensesetting. Vi snakker om hva som kan påvirke seksualiteten positivt og negativt, og at det er lov å være usikker, forteller Anne Loe Kvalberg. 

I tillegg til å være helsesøster har hun tatt en etterutdannelse i sexologisk rådgivning ved Universitetet i Agder. Etter utdannelsen ble hun mer bevisst på behovet for å legge om undervisningen. Nå brukes blant annet diskusjon om pornografi som et ledd i seksualundervisningen i Asker. 

– Porno og alt som står i mediene om sex, er for mange en veldig sentral informasjonskilde om seksualitet. Hvis unge ikke har et reflektert forhold til det de ser og leser, vil det bidra til å skape et forvrengt bilde av seksualitet, sier Anne Loe Kvalberg.

Dronning i eget liv
Også i Finnmark er det laget et eget opplegg for å møte et økende sexpress. I mars starter et pilotprosjekt i regi av Sosial- og helsedirektoratet, Fylkesmannen og helsesøstergruppen i fylket. Gjennom det skal unge jenter bli mer bevisst sine egne grenser og seksuelle følelser. Prosjektet heter ”Dronning i eget liv” og skal blant annet gjennom mentale og fysiske øvelser gi jenter en opplevelse av at de er sterke nok til å stå imot både fysisk og psykisk press. 

– Vi ser at det er mange jenter som havner i en negativ seksualitet fordi de ikke har en sterk nok opplevelse av egenverd, sier leder for fylkesgruppa av helsesøstre i
Sykepleieforbudet i Finnmark, Kjerstin Møllebakken. 

Hun er en av de ansvarlige bak prosjektet. Hun sier de i tillegg til å jobbe med alle jentene, skal følge opp guttene både på egen hånd og gjennom den vanlige seksualundervisningen på skolen.Vi ser at det er mange jenter som havner i en negativ seksualitet fordi de ikke har en sterk nok opplevelse av egenverd

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse