fbpx Anbefaler HPV- vaksine Hopp til hovedinnhold

Anbefaler HPV- vaksine

Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten anbefaler vaksinering av alle jenter i 7. klasse. Helsesøstrene er glade for at Rådet fulgte ekspertenes anbefalinger.

I går ettermiddag ble det klart at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten anbefaler at alle jenter på 12 år får tilbud om HPV-vaksine.

Rådet legger til grunn at vaksinen har positiv effekt på utvikling av livmorhalskreft, ut i fra dokumentasjonen som foreligger i dag.
- Alternativet er å vente på mer dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Det tar for lang tid, mener Rådet.

Støtter vedtaket
Helsesøster, Kjerstin Mølle Bakken, har sittet i ekspertgruppen på vegne av NSFs Landsgruppe av Helsesøstre.
- Jeg er svært fornøyd med at rådet støtter ekspertgruppens anbefalinger, sier Møllebakken.
Til vanlig jobber hun ved Kirkenes helsestasjon og er fylkeleder for NSFs Landsgruppe av Helsesøstre i Finnmark.


Gjennomarbeidet
MølleBakken mener anbefalingen som ekspertgruppen la frem for Rådet, er godt gjennomarbeidet.
- Det er en tungt faglig sammensatt gruppe som har vurdert forskningen rundt HPV-vaksinen. Folkehelsa har gitt ut en rapport og retningslinjer hvor folk selv kan gå inn og se på forskningsmaterialet som ligger til grunn for gruppas konklusjon, sier hun.

Helsesøstre i front
Helseminister Sylvia Brusstad har så langt ikke sagt noe om at regjeringen vil følge Rådets anbefaling, men har lovet å ta med seg anbefalingen med seg i det videre arbeidet.
Dersom det blir innført HPV- vaksine for 12- åringer, er det helsesøstrene som får ansvaret. Det vil bli en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Ressurser
Møllebakken legger ikke skjul på at det vil kreve økte ressurser.
- Å sette vår anbefaling ut i livet, krever ekstra konsultasjoner. Det er imidlertid en annen gruppe som har sett på kostnader og ressurser, så hvor mange årsverk og hvor mye penger som kreves, har ikke jeg full oversikt over, sier hun.

Kritiske røster
Møllebakken har fått med seg at det har dukket opp enkelte kritiske røster til Rådets anbefaling. Blant annet i VG. Der går en lege ut og sier at hun ikke ville vaksinert sin egen 12- årige datter.
- Det denne legen sier, trekker ekspertgruppens arbeid i tvil. Jeg tror ikke legen sitter på mer forkningsinformasjon enn det vi har bygd vår konklusjon på. Jeg ville derimot absolutt ha vaksinert min 12- årige datter, sier helsesøsteren.

Kostnader
Rådet anslår at vaksinasjonsprogrammet vil koste om lag 104 millioner kroner per år.
- Kostnadene er høye, men likevel ikke så høye at det gir grunn til å fraråde tiltaket, heter det i vedtaket.
Rådet la vekt på at innlemmelse av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har et forebyggende aspekt, og signaliserer dermed at forebyggende tiltak er en god måte å prioritere i helsetjenesten.

Ikke full enighet
Et mindretall anbefalte å gjennomfører kontrollerte forsøk i stedet for å innføre HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet.
Mindretallet pekte særlig på at det ikke er tilstrekkelig dokumentert sikkerhet knyttet til effekt, og savnet avklaring av mulige bivirkninger.

Her kan lese hele vedtaket som Rådet gjorde i går.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse