fbpx Vil vurdere selvmordsrisiko hos alle Hopp til hovedinnhold

Vil vurdere selvmordsrisiko hos alle

Det oppfordrer Sosial- og helsedirektoratet til i nye nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging.

Hvert år tar rundt 500 nordmenn sitt eget liv. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet er en firedel av alle selvmord blant pasienter som er eller har vært innlagt i psykisk helsevern de siste tre årene. I tillegg estimerer man at det er omtrent ti ganger så mange selvmordsforsøk som gjennomførte selvmord. 

For å få ned disse tallene, har direktoratet nå utarbeidet en nasjonal veileder for helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som kan tenkes å slite med slike tanker. 

For dårlig kompetanse
Helsetilsynet konkluderte i 2006 med at helsepersonell har for dårlig kompetanse til å utføre riktig selvmordsrisikovurdering.
Tilsynet kritiserte også virksomhetene for ikke å ha rutiner på opplæring, og for ikke å sette i gang nok vernetiltak når en pasient var i overgangsfaser i behandlinger.
Det ble også påpekt at det var for mangelfull dokumentasjon.

Rutiner
De nye retningslinjene anbefaler at alle pasienter som kommer i kontakt med psykisk helsevern nå skal bli spurt om de har eller har hatt selvmordstanker og om de noen gang har gjort selvmordsforsøk. Det er også lagt stor vekt på å etablere rutiner for både kartlegging og opplæring av ansatte.

Strid om ECT  
I høringsforslaget ble elektrosjokk (ECT) foreslått som et tiltak man kunne vurdere overfor suicidale pasienter. Dette vakte sterke reaksjoner hos noen av høringsinstansene, og blant andre var Mental Helse svært kritisk, siden kunnskapsgrunnlaget om bruk av ECT på suicidale pasienter blir vurdert som svært tynt. 

I det vedtatte forslaget er ECT foreslått brukt ”i tråd med oppdatert kunnskap”. I retningslinjene peker direktoratet på at det ikke foreligger studier som dokumenterer ECT ved selvmordsatferd. Derimot er det dokumentert effekt av behandlingen ved alvorlig depresjon, og derfor bør vurderes når pasienten har denne diagnosen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse