fbpx Brystkreftregister fra 2008 Hopp til hovedinnhold

Brystkreftregister fra 2008

Fra 1. januar 2008 skal sykehusene kunne overvåke sin egen behandling av brystkreftpasienter gjennom det nye Brystkreftregisteret. Registeret skal også brukes til forsking.

I det nye registeret skal alle prøver og behandlinger registreres. Man skal også finne detaljerte opplysninger om for eksempel krefttypen er hormonfølsom eller ikke.

Kvalitetskontroll og forsking
- Et brystkreftregister kan redde liv fordi det kan sikre at pasienten får den behandlingen hun skal ha, sier professor i brystkreftkirurg Rolf Kåresen ved Ullevål sykehus til kreftforeningen.no. Kåresen er også leder av prosjektstyret for registeret.

Kontroll og forskning
Han understreker to viktige formål med registeret: kvalitetskontroll og forsking.
Gjennom registeret kan sykehusene følge opp pasientene og se om behandlingen er god nok. Man skal også kunne se hvor lang tid det går fra det tas prøver fra brystet, til kvinnen er gjort kjent med diagnosen og videre til behandlingen starter.

Ullevål
Ved Ullevål skal alle brystkreftpasienter registreres i det nye registeret fra 1. januar 2008. Planen er at registeret kan tas i bruk av alle norske sykehus.
Prosjektet har fått to millioner kroner fra Rosa sløyfeaksjonen i fjor.
Det er også planer om egne registre for andre hyppig forekommende krefttyper.Et brystkreftregister kan redde liv

0 Kommentarer

Annonse
Annonse