Skriveveiledning: ​Hvis du ønsker å skrive en artikkel til bladet, kan du lese her for å få hjelp til å komme i gang.

Fagredaksjonen tar gjerne imot artikler om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk praksis, ny sykepleieteori, kommentarer og faglig debatt. Artikkelen må ikke ha vært trykket andre steder. 

Tidsskriftet Sykepleien har to typer fagartikler: En lang artikkel, som går over flere sider, og flere korte som er konsentrert om resultater av forskning, praktiske prosjekter og faglig utvikling.

De korte artiklene går over to sider. Ønsker forfatterne av de kortere artiklene en bredere presentasjon, er de velkommen til det på nett. En utfyllende versjon med bred gjennomgang av bakgrunn, metode og kilder presenteres elektronisk. I bladet vil det være tydelig henvisning til nett. 

En langt artikkel er på rundt 15000 tegn (med mellomrom), og en kortversjon på maksimum 9000 tegn (med mellomrom). 

Avgjør først hva du vil fortelle. Lag gjerne arbeidstittel og ingress før du starter å skrive. Avgjør hva som er viktig å få med, ellers blir artikkelen lett for lang. Artikkelen bør ha ett tema, men det er ingen regel, da flere problemstillinger kan høre sammen. Budskapet eller nye funn skal presenteres med en gang. Deretter bør det være en kort presentasjon av hensikten med undersøkelsen eller prosjektet, og eventuelt en kort metodebeskrivelse.
 
Artikkelens hovedinnhold skal være resultater og erfaringer, og konklusjonen skal vise konsekvensene funnene har, eller bør ha, for praksis eller forskning. 

For mange tall i teksten er lite leservennlig. Tabeller, diagrammer eller figurer kan lette framstillingen. Skriv enkelt, personlig og konkret. Unngå parenteser og fotnoter. Det er bedre å “bake” dem inn i teksten. 

Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging:

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren deler ut…)

Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – medisinene blir utdelt…)


Litteraturhenvisninger skal settes opp etter Vancouver-systemet (sjekk fagartiklene i bladet). Er du fremdeles usikker, må følgende data være med: Etter- og fornavn, boktittel, forlag, utgivelsessted og -år.

Lykke til med skrivingen!

Artikkelen sendes som vedlegg til en e-post: fagartikler@sykepleien.no

Legg ved bankkontonummer og et portrett i farger eller svart/hvitt. Innen to uker får du bekreftelse på mottatt manus. Stor pågang gjør at vurderingen tar lengre tid. Vi forbeholder oss retten til å endre tittel, mellomtitler og ingress. Artikkelen trykkes ikke før du har godkjent endringer i teksten. Etter at den er trykket, mottar du et honorar.