fbpx Beslutningsstøtteverktøy sårbehandling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Strukturert vurdering av sår

TIMES er et verktøy for strukturerte vurderinger av sår som kan legge til rette for kontinuitet, oppdaterte behandlingsplaner og redusert helingstid. Ved å fylle ut punktene i denne applikasjonen vil du få en god beskrivelse av såret. Vi har i tillegg lagt til noen generelle forslag til tiltak på hvert TIMES-punkt.

En vurdering med TIMES anbefales brukt ved hvert bandasjeskift, men måling av sårstørrelsen kan gjøres hver andre til fjerde uke. Les gjerne denne artikkelen for en mer inngående beskrivelse av verktøyet. Når du bruker TIMES, skal du også være klar over at alle sår skal ha en sårdiagnose. Etterspør sårdiagnosen hvis den ikke foreligger. Husk at hovedprinsippet i møte med pasienter med sår alltid skal være en helhetlig tilnærming til pasienten.

Hvis det ikke er bedring i sårets tilstand i løpet av to til fire uker etter at optimal behandling er igangsatt, må behandlingen revurderes, og du må bedømme om pasienten skal henvises til spesialister.  

Slik legger du TIMES sårvurdering til på mobilen din

Slik lager du snarvei på iPhone
1) Trykk på firkanten med pil og sveip til du ser «Legg til hjemskjerm»-merket.
2) Gi snarveien et navn, for eksempel «TIMES».

Slik lager du snarvei på Android
1) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startside» på norsk.
2) Gi snarveien et navn, for eksempel «TIMES».

Hva vil du kalle undersøkelsen

Kun for egen identifisering, f. eks. "Morgen fredag", "Rom 201" eller liknende.

Sårets bredde

Mål såret horisontalt der såret er på sitt bredeste. Tallene er målt i millimeter, f. eks. 35 mm

Sårets høyde

Mål såret vertikalt der såret er på sitt høyeste. Tallene er målt i millimeter, f. eks. 35 mm

T01
I02
M03
E04
S05

Strukturert vurdering av sår

TIMES er et verktøy for strukturerte vurderinger av sår som kan legge til rette for kontinuitet, oppdaterte behandlingsplaner og redusert helingstid. Ved å fylle ut punktene i denne applikasjonen vil du få en god beskrivelse av såret. Vi har i tillegg lagt til noen generelle forslag til tiltak på hvert TIMES-punkt.

En vurdering med TIMES anbefales brukt ved hvert bandasjeskift, men måling av sårstørrelsen kan gjøres hver andre til fjerde uke. Les gjerne denne artikkelen for en mer inngående beskrivelse av verktøyet. Når du bruker TIMES, skal du også være klar over at alle sår skal ha en sårdiagnose. Etterspør sårdiagnosen hvis den ikke foreligger. Husk at hovedprinsippet i møte med pasienter med sår alltid skal være en helhetlig tilnærming til pasienten.

Hvis det ikke er bedring i sårets tilstand i løpet av to til fire uker etter at optimal behandling er igangsatt, må behandlingen revurderes, og du må bedømme om pasienten skal henvises til spesialister.  

Slik legger du TIMES sårvurdering til på mobilen din

Slik lager du snarvei på iPhone
1) Trykk på firkanten med pil og sveip til du ser «Legg til hjemskjerm»-merket.
2) Gi snarveien et navn, for eksempel «TIMES».

Slik lager du snarvei på Android
1) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på startside» på norsk.
2) Gi snarveien et navn, for eksempel «TIMES».

T

T - tissue (vev)

Vevet i sårbunnen kan beskrives ved å gjengi farger og struktur. Det kan være flere farger og strukturer i såret på samme tid.

Hvilken farge og hvilken struktur har sårbunnen?

I

I - infeksjon eller inflammasjon

Inflammasjonsfasen er en naturlig del av sårhelingen fordi den bidrar til å reparere skadet vev, men vanskelig helende sår kan stagnere i inflammasjons- og proliferasjonsfasen (nydannelsesfasen). Enkelte symptomer i inflammasjonsfasen likner på infeksjonstegn, men det er viktig å klargjøre om såret er i inflammasjonsfasen, eller om det er en sårinfeksjon fordi behandlingen er ulik.

M

M - moisture (sårvæske)

Produksjon av sårvæske er en naturlig reaksjon ved vevsskade. Generelt avtar mengden sårvæske når såret heles, men i vanskelig helende sår kan det forekomme store mengder sårvæske over tid fordi de er lenge i inflammasjonsfasen. Store sår væsker mer enn små. 

Hvilken mengde sårvæske i såret, og hvilken farge/konsistens har sårvæsken? Vær klar over at vurdering av mengde er subjektivt og avhenger av skiftefrekvens og valg av bandasje.

E

E – edges (sårkantene)

Beskriv sårkantene og endring av størrelse.

S

S – surrounding skin (huden omkring såret)

Hudproblemer følger ofte vanskelig helende sår og kan virke inn på sårhelingen.

TIMES Rapport

19.06.2024
mm
mm

T - Tissue (vev)

I - Infeksjon eller inflammasjon

M - Moisture (sårveske)

E - (sårkantene)

S - Surrounding skin (huden omkring såret)

Ingen informasjon blir lagret på noen server ved utfylling av rapporten. Hvis du ønsker å bevare resultatet, finnes det en mulighet for å eksportere sluttrapporten til en PDF-fil. Vi henviser til personvern og lokale rutiner for bruk av eksportfunksjonen. 

Vektøyet er utviklet i samarbeid med Edda Johansen og Arne Langøen og vil være under uvikling i samarbeid med klinikere.

Annonse
Annonse