fbpx Venke Ueland Hopp til hovedinnhold

Venke Ueland

ProfessorDet helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Venke Ueland

Innlegg av Venke Ueland som professor:

Innlegg av Venke Ueland som førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, UiS:

Bildet viser en syk, eldre mann i en sykehusseng. Han har besøk av barn og barnebarn.
Pårørende må informeres bedre

Hvis sykepleiere vet mer om hva pårørende til kreftpasienter trenger av informasjon, kan de ivareta dem bedre.

Innlegg av Venke Ueland som førsteamanuensis ved Avdeling for omsorg og etikk, UiS:

Annonse
Annonse