fbpx Toril A. Elstad Hopp til hovedinnhold

Toril A. Elstad

Psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensisInstitutt for anvendt sosialvitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Innlegg av Toril A. Elstad som psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis:

Bildet viser et medisinrom og en hånd som tar en eske tabletter
Safety measures for medication in nursing homes

New reforms and time-consuming tasks such as cleaning, preparing food and poor ICT solutions mean that nurses give less priority to safety measures in connection with medication management.  

Bildet viser et medisinrom og en hånd som tar en eske tabletter
Sikkerhetstiltak for legemidler i sykehjem

Nye reformer og tidstyver som rengjøring, matlaging og dårlige IKT-løsninger fører til at sykepleiere nedprioriterer sikkerhetstiltak knyttet til legemiddelbehandling.

Annonse
Annonse